II edycja konkursu dla Doświadczonych Badaczy GUMed

StartNaukaKonkursy/ogłoszeniaII edycja konkursu dla Dośw...

II edycja konkursu dla Doświadczonych Badaczy GUMed

2.05.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2022r. zostanie uruchomiona II edycja konkursu programu wsparcia finansowego służącego rozwojowi Doświadczonych Badaczy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem konkursu jest umożliwienie realizacji prac badawczych służących rozwojowi naukowemu Doświadczonych Badaczy GUMed, i w efekcie prowadzących do uzyskania finansowania zewnętrznego projektu lub opublikowania wyników w czasopiśmie z Q1 z obszaru dyscyplin ewaluowanych na Uczelni.

Intencją programu jest również wsparcie tych spośród badaczy, którzy pomimo wielokrotnych prób pozyskania, nie mają środków finansowych pochodzących z agencji finansujących badania na realizację projektów.

Program jest wspólną inicjatywą Biura ds. Nauki oraz realizowanego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. W ramach konkursu wnioski mogą składać osoby, które w dniu aplikowania o wsparcie finansowe służące rozwojowi Doświadczonych Badaczy nie są kierownikami projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz nie byli laureatami I edycji konkursu w 2021 roku.

Szacowana wysokość finansowania jednego projektu badawczego wynosi 60 000 zł.

Zainteresowane osoby serdecznie zachęcamy do aplikowania poprzez wypełnienie formularza „Wniosku Doświadczonego Badacza – edycja II” dostępnego na portalu e-Naukowiec. Wydrukowany egzemplarz Wniosku, wraz z załącznikami, należy złożyć w Biurze ds. Nauki.

Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022r.


Dokumenty: