Rozwiń

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyników wyborów do Senatu GUMed. Więcej informacji w extranecie GUMed


Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyborów do Senatu GUMed. Więcej informacji w extranecie GUMed


Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyboru Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Więcej informacji w extranecie GUMed


Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na funkcję rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Więcej informacji w extranecie GUMed


Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2020 r. zarządzenia głosowania w celu dokonania wyboru przewodniczącego Kolegium Elektorów i jego zastępcy. Więcej informacji w extranecie GUMed


Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie odroczenia terminu ogłoszenia alfabetycznej listy kandydatów na rektora. Więcej informacji w extranecie GUMed


Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie odwołania posiedzenie Kolegium Elektorów zaplanowanego na 16 marca 2020 r. Więcej informacji w extranecie GUMed

do 13.03.2020 r. – termin wskazania (zgłaszania) kandydatów na rektora przez członków wspólnoty Uczelni określonych w par. 50 ust. 3 i zgłaszanie kandydatów na rektora przez Radę Uczelni. Więcej informacji w extranecie GUMed


do 10.02.2020 r. – termin zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów GUMed spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni i nieposiadających stopnia doktora habilitowanego (okręgi I-VIII). Więcej informacji w extranecie GUMed


do 10.02.2020 r. – termin zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów GUMed spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (okręgi IX-X). Więcej informacji w extranecie GUMed


do 30.11.2019 r. – termin składania oświadczeń w sprawie zaliczenia do składu Kolegium Elektorów GUMed profesorów, profesorów Uczelni oraz doktorów habilitowanych niezatrudnionych na stanowisku profesora Uczelni. Więcej informacji w extranecie GUMedData aktualizacji: 02.07.2020 r., godz. 08:30

Biuro UKW

M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
Rektorat GUMed, pok. 312

(58) 349 1166

wybory@gumed.edu.pl