Rozwiń

do 13.03.2020 r. – termin wskazania (zgłaszania) kandydatów na rektora przez członków wspólnoty Uczelni określonych w par. 50 ust. 3 i zgłaszanie kandydatów na rektora przez Radę Uczelni. Więcej informacji w extranecie GUMed


do 10.02.2020 r. – termin zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów GUMed spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni i nieposiadających stopnia doktora habilitowanego (okręgi I-VIII). Więcej informacji w extranecie GUMed


do 10.02.2020 r. – termin zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów GUMed spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (okręgi IX-X). Więcej informacji w extranecie GUMed


do 30.11.2019 r. – termin składania oświadczeń w sprawie zaliczenia do składu Kolegium Elektorów GUMed profesorów, profesorów Uczelni oraz doktorów habilitowanych niezatrudnionych na stanowisku profesora Uczelni. Więcej informacji w extranecie GUMedData aktualizacji: 10.03.2020 r., godz. 12:40

Biuro UKW

M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
Rektorat GUMed, pok. 312

(58) 349 1166

wybory@gumed.edu.pl