Rozwiń

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH WYBORÓW CZŁONKÓW KOLEGIUM ELEKTORÓW I REKTORA GUMed NA KADENCJĘ 2020-2024

Etap wyborów Termin Miejsce zebrań, uwagi
Zgłaszanie kandydatów do KEU spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni i nieposiadających stopnia doktora habilitowanego 30.01-10.02.2020 r. do UKW
Wybory członków KE spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni i nieposiadających stopnia doktora habilitowanego 24.02-4.03.2020 r.
Szczegółowy terminarz w załączonej tabeli
 
Zgłaszanie kandydatów do KEU spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 30.01-10.02.2020 r.  
Wybory członków KE spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 24.02-4.03.2020 r.
Szczegółowy terminarz w załączonej tabeli
 
Powołanie do KE studentów i doktorantów Przekazanie listy przedstawicieli KE do UKW do 5.03.2020 r.  
Ogłoszenie alfabetycznej listy elektorów 9 marca 2020 r. na stronie Uczelni
Pierwsze zebranie Kolegium Elektorów – wybór przewodniczącego 16 marca 2020 r.  
Zgłaszanie (wskazanie) kandydatów na rektora przez członków wspólnoty Uczelni wskazanych w par. 50 ust. 3 24.02-13.03.2020 r. do UKW
Zaopiniowanie kandydatów na rektora przez Senat 27 kwietnia 2020 r. Senat GUMed
Wskazanie przez Radę Uczelni kandydatów na rektora 4 maja 2020 r. Pierwsza Rada Uczelni
Ogłoszenie alfabetycznej listy kandydatów na funkcję rektora wraz z wynikami głosowań nad opiniami dotyczącymi poszczególnych kandydatów 5 maja 2020 r. na stronie Uczelni
Zebrania przedwyborcze, prezentacja kandydatów na funkcję rektora od 6.05.2020 r. (nie później niż na dwa dni przed wyborami) wg propozycji kandydatów
WYBORY REKTORA 26 maja 2020 r. godz. 10.00-14.00 Sposób przeprowadzenia wyborów ogłosi przewodnicząca KE
Zgłaszanie kandydatów do SENATU dla wszystkich grup pracowników 1.06-12.06.2020 r. do UKW
Wybory Senatorów 22.06-26.06.2020 r.
Szczegółowy terminarz w załączonej tabeli
wg załącznika
Wybór członków Senatu spośród studentów i doktorantów Przekazanie listy przedstawicieli Senatu do UKW do dnia 20.06.2020 r.  

Data aktualizacji: 28.05.2020 r., godz. 14:00