Rozwiń

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH WYBORÓW CZŁONKÓW KOLEGIUM ELEKTORÓW I REKTORA GUMed NA KADENCJĘ 2020-2024

Etap wyborów Termin Miejsce zebrań, uwagi
Zgłaszanie kandydatów do KE spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni i nie posiadających stopnia doktora habilitowanego od 30.01.2020 r. do 10.02.2020 r. do UKW
Wybory członków KE spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni i nie posiadających stopnia doktora habilitowanego od 24.02.2020 r. do 04.03.2020 r.
Szczegółowy terminarz w załączonej tabeli
wg. załącznika
Zgłaszanie kandydatów do KE spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 30.01.2020 r. do 10.02.2020 r. do UKW
Wybory członków KE spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 24.02.2020 r. do 04.03.2020 r.
Szczegółowy terminarz w załączonej tabeli
wg. załącznika
Powołanie do KE studentów i doktorantów Przekazanie listy przedstawicieli KE do UKW do dnia 05.03.2020 r.  
Ogłoszenie alfabetycznej listy elektorów 9 marca 2020 r. na stronie Uczelni
Pierwsze zebranie Kolegium Elektorów – wybór przewodniczącego 16 marca 2020 r.  
Wskazanie (zgłaszanie) kandydatów na rektora przez członków wspólnoty Uczelni określonych w par. 50 ust. 3 i zgłoszenie kandydatów na rektora przez Radę Uczelni 24.02.2020 r. – 13.03.2020 r. do UKW
Zaopiniowanie kandydatów na rektora przez Senat 30 marca 2020 r. Senat GUMed
Wskazanie przez Radę Uczelni kandydatów na rektora 31.03.2020 r. – 02.04.2020 r. do UKW
Ogłoszenie alfabetycznej listy kandydatów na funkcję rektora wraz z wynikami głosowań nad opiniami dotyczącymi poszczególnych kandydatów 2 kwietnia 2020 r. na stronie Uczelni
Zebrania przedwyborcze, prezentacja kandydatów na funkcję Rektora 02.04.2020 – 19.04.2020 r. wg. propozycji kandydatów
WYBORY REKTORA 22 kwietnia 2020 r. godz. 12:00  
Zgłaszanie kandydatów do SENATU dla wszystkich grup pracowników od 27.04.2020 r. do 08.05.2020 r. do UKW
Wybory Senatorów od 18.05.2020 r. do 27.05.2020 r.
Szczegółowy terminarz w załączonej tabeli
wg. załącznika
Wybór członków Senatu spośród studentów i doktorantów Przekazanie listy przedstawicieli Senatu do UKW do dnia 29.05.2020 r.  

Data aktualizacji: 04.02.2020 r., godz. 08:10