Medyczny Dzień Nauki

Rozwiń

Medyczny Dzień Nauki jest imprezą popularnonaukową, w sposób szczególny adresowaną do uczniów pomorskich szkół. Celem akcji jest przybliżenie uczestnikom tematyki prowadzonych badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami naukowymi GUMed oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości świata i radości jego poznania. Z myślą o najmłodszych specjaliści i studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego co roku przygotowują atrakcyjną ofertę programową – wykłady, warsztaty, pokazy laboratoryjne, głównie metodą dotknij – sprawdź – poznaj.

Medyczny Dzień Nauki odbywa się tradycyjnie w Collegium Biomedicum w Gdańsku przy ul. Dębinki 1. Stoiska są rozmieszczane w holu CBM, a wykłady odbywają się w salach wykładowych.