Uczelnia dla społeczeństwa

Rozwiń
_DSC6256.JPG

Obok wypełniania swoich podstawowych zadań – kształcenia wysoko kwalifikowanych kadr medycznych i prowadzenia społecznie użytecznych badań naukowych, Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) uczestniczy również w sprawowaniu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami Pomorza i sąsiadujących regionów jako organ założycielski szpitali klinicznych i innych zakładów opieki zdrowotnej oferujących unikatowe, wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne.

farm_stos.JPG

Nasza Uczelnia wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem władze samorządowe i państwowe, uczestnicząc aktywnie w pracach eksperckich na rzecz organów władzy publicznej. Przykładem szczególnego zaangażowania GUMed jest współpraca z samorządem wojewódzkim w ramach strategicznego programu Zdrowie dla Pomorzan służącego poprawie zdrowotności mieszkańców naszego regionu. Uczelnia uczestniczy aktywnie w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego, Regionalną Strategią Innowacji oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego.

Działalność naszej Uczelni na rzecz społeczeństwa wyraża się także organizacją inicjatyw służących szerzeniu wiedzy z zakresu profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia np. Pikniku na Zdrowie oraz realizacji znanych ogólnopolskich programów profilaktycznych np. Program 400 Miast. Uczelnia uczestniczy również aktywnie w Bałtyckim Festiwalu Nauki, przedsięwzięciu przybliżającemu społeczeństwu tematykę prowadzonych badań naukowych i zwracającemu uwagę na społeczną przydatność badań prowadzonych w naszych laboratoriach.

Jak dojechać?

Zobacz kampus