Uczelnia dla społeczeństwa

Rozwiń

Obok wypełniania swoich podstawowych zadań – kształcenia wysoko kwalifikowanych kadr medycznych i prowadzenia społecznie użytecznych badań naukowych, Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) uczestniczy również w sprawowaniu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami Pomorza i sąsiadujących regionów jako organ założycielski szpitali klinicznych i innych zakładów opieki zdrowotnej oferujących unikatowe, wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne.

Nasza Uczelnia wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem władze samorządowe i państwowe, uczestnicząc aktywnie w pracach eksperckich na rzecz organów władzy publicznej. Przykładem szczególnego zaangażowania GUMed jest współpraca z samorządem wojewódzkim w ramach strategicznego programu Zdrowie dla Pomorzan służącego poprawie zdrowotności mieszkańców naszego regionu. Uczelnia uczestniczy aktywnie w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego, Regionalną Strategią Innowacji oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego.

Działalność naszej Uczelni na rzecz społeczeństwa wyraża się także organizacją inicjatyw służących szerzeniu wiedzy z zakresu profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia. Organizujemy Dzień Otwarty GUMed „Nauka dla Zdrowia”, czyli imprezę łączącą tradycyjny Dzień Otwarty z Medycznym Dniem Nauki – największą na Pomorzu imprezą popularyzującą nauki medyczne oraz Piknikiem na Zdrowie – profilaktycznym wydarzeniem skierowanym do mieszkańców Trójmiasta.

_DSC6256.JPG

farm_stos.JPG