Okręgi wyborcze i obwieszczenia UKW

StartUczelniaWładzeWybory Władz 2016Okręgi wyborcze i obwieszcz...
Rozwiń
OKRĘGI WYBORCZE i OBWIESZCZENIA UKW DATA ZEBRANIA WYBORCZEGO GODZINA MIEJSCE
I Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (122 KB)
11.02.2016
(czwartek)
13.00 CBM, sala
im. prof. Hillera (A)
II Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (128 KB)
10.02.2016
(środa)
12.30 CMI, sala wykładowa im. prof. Kieturakisa
III Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (128 KB)
17.02.2016
(środa)
12.30 CMI, sala wykładowa im. prof. Kieturakisa
IV Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (122 KB)
17.02.2016
(środa)
13.00 CBM, sala
im. prof. Hillera (A)
V Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (124 KB)
24.02.2016
(środa)
12.00 CBM, sala
im. prof. Hillera (A)
VI Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (120 KB)
25.02.2016
(czwartek)
11.00 CBM, sala
im. prof. Hillera (A)
VII Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (128 KB)
01.03.2016
(wtorek)
13.00 WF z OML, Auditorium Maximum
VIII Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (132 KB)
02.03.2016
(środa)
12.00 CMI, sala wykładowa im. prof. Kieturakisa
IX Okręg Wyborczy
Studenci Wydziału Lekarskiego (85,7 KB)
17.02.2016
(środa)
18.00 AGN, Auditorium Primum
X Okręg Wyborczy
Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej (89,9 KB)
17.02.2016
(środa)
18.00 AGN, Auditorium Primum
XI Okręg Wyborczy
Studenci Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (83,3 KB)
17.02.2016
(środa)
18.00 AGN, Auditorium Primum
XII Okręg Wyborczy
Doktoranci (91,2 KB)
25.02.2016
(czwartek)
10.30 CBM, sala
im. prof. Reichera (B)
XIII Okręg Wyborczy
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (82,3 KB)
29.02.2016
(poniedziałek)
14.00 AGN, Auditorium Primum
XIV Okręg Wyborczy
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (89,9 KB)
29.02.2016
(poniedziałek)
14.00 AGN, Auditorium Primum
XV Okręg Wyborczy
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (103 KB)
29.02.2016
(poniedziałek)
14.00 AGN, Auditorium Primum
XVI Okręg Wyborczy
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (84 KB)
29.02.2016
(poniedziałek)
14.00 AGN, Auditorium Primum
XVII Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (139 KB)
09.06.2016
(czwartek)
11.00 Posiedzenie Rady WL
XVIII Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (128 KB)
24.05.2016
(wtorek)
12.00 Posiedzenie Rady WF z OML
XIX Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (130 KB)
16.06.2016
(czwartek)
12.00 Posiedzenie Rady WnoZ z OP i IMMiT
XX Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (112 KB)
Termin zostanie podany po wyborach rektora UG i GUMed Posiedzenie Rady MWB UG i GUMed


Data aktualizacji: 06.11.2019 r., godz. 08:00