Kalendarz wyborów

KALENDARZ WYBORÓW ELEKTORÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI,
JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH ORGANÓW GUMed NA KADENCJĘ 2016-2020


WYBORY ELEKTORÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI (KEU)

Uczelniana Komisja Wyborcza – UKW
ukw2016@gumed.edu.pl

Etap wyborów Termin Miejsce zebrań, uwagi Organizuje
Wybory elektorów do KEU oraz przedstawicieli do rad wydziałów i senatorów spośród nauczycieli akademickich niebędących na stanowiskach profesora i nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, uczestników studiów doktoranckich, innych pracowników oraz studentów wg załączonej tabeli wg załączonej tabeli UKW
WKW
SD
SS
Ogłoszenie alfabetycznej listy elektorów 9 marca 2016 r. na stronie WWW Uczelni UKW


WYBORY REKTORA

Zgłaszanie kandydatów na funkcję rektora 29 luty - 7 marca 2016 r. do UKW
(w rektoracie, pok. 308)
UKW
Ogłoszenie alfabetycznej listy kandydatów na funkcję rektora 9 marca 2016 r. na stronie WWW Uczelni UKW
Zebrania przedwyborcze, prezentacja kandydatów na funkcję rektora 10 marca - 23 marca 2016 r. wg propozycji kandydatów organizują kandydaci
WYBORY REKTORA 4 kwietnia 2016 r.
godz. 12:00
Budynek Atheneum Gedanense Novum – Auditorium Primum UKW


WYBORY PROREKTORÓW

Zgłoszenia kandydatów na prorektorów 5 kwietnia - 6 kwietnia 2016 r. do UKW
(w rektoracie, pok. 308)
UKW
Zebrania przedwyborcze rektora-elekta i kandydata na prorektora ds. studenckich z elektorami studentów i doktorantów 7 kwietnia 2016 r.
godz. 15:00
Budynek Atheneum Gedanense Novum – Auditorium Primum UKW
WYBORY PROREKTORÓW 15 kwietnia 2016 r.
godz. 12:00
Budynek Atheneum Gedanense Novum – Auditorium Primum UKW

WYDZIAŁ LEKARSKI

Wydziałowe Komisje Wyborcze – WKW
wkwlek2016@gumed.edu.pl

Zgłoszenia kandydatów na funkcję dziekana WL 4 kwietnia - 22 kwietnia 2016 r. do WKW
(w rektoracie, pok. 308)
WKW
WYBORY DZIEKANA WL 5 maja 2016 r.
godz. 11:00
CMI, sala wykladowa
im. prof. Kieturakisa
(posiedzenia RW)
WKW
WYBORY PRODZIEKANÓW WL 19 maja 2016 r.
godz. 11:00
CMI, sala wykladowa
im. prof. Kieturakisa
(posiedzenia RW)
WKW

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Wydziałowe Komisje Wyborcze – WKW
wkwfarm2016@gumed.edu.pl

Zgłoszenia kandydatów na funkcję dziekana WF z OML 4 kwietnia - 19 kwietnia 2016 r. do WKW (w dziekanacie) WKW
WYBORY DZIEKANA WF z OML 28 kwietnia 2016 r.
godz. 12:00
Sala Posiedzeń
Rady WF z OML
WKW
WYBORY PRODZIEKANÓW WF z OML 12 maja 2016 r.
godz. 12:00
Sala Posiedzeń
Rady WF z OML
WKW

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Z ODDZIAŁEM PIELĘGNIARSTWA I IMMiT

Wydziałowe Komisje Wyborcze – WKW
wkwwnoz2016@gumed.edu.pl

Zgłoszenia kandydatów na funkcję dziekana WNoZ z OP i IMMiT 4 kwietnia - 19 kwietnia 2016 r. do WKW (w dziekanacie) WKW
WYBORY DZIEKANA WNoZ z OP i IMMiT 21 kwietnia 2016 r.
godz. 12:00
Budynek Atheneum Gedanense Novum – Auditorium Primum (posiedzenia RW) WKW
WYBORY PRODZIEKANÓW WNoZ z OP i IMMiT 28 kwietnia 2016 r.
godz. 12:00
Budynek Atheneum Gedanense Novum – Auditorium Primum (posiedzenia RW) WKW

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG i GUMed

Wydziałowe Komisje Wyborcze – WKW
dziekanat@biotech.ug.edu.pl

Zgłoszenia kandydatów na funkcję dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed Termin zostanie podany po wyborach rektora UG i GUMed do WKW (w dziekanacie) WKW
WYBORY DZIEKANA MWB UG i GUMed Termin zostanie podany po wyborach rektora UG i GUMed WKW
WYBORY PRODZIEKANÓW MWB UG i GUMed Termin zostanie podany po wyborach rektora UG i GUMed WKW


Data aktualizacji: 06.11.2019 r., godz. 08:00