Podział roku akademickiego 2019/2020

StartStudenciPodział roku akademickiegoPodział roku akademickiego ...
Rozwiń

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się od dnia 01.10.2019 r. i trwa do dnia 30.09.2020 r. z następującym podziałem:

Semestr zimowy: od 01.10.2019 r. do 16.02.2020 r.
zajęcia od 01.10.2019 r. do 26.01.2020 r.
przerwa świąteczna od 23.12.2019 r. do 06.01.2020 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 27.01.2020 r. do 02.02.2020 r.
przerwa semestralna od 03.02.2020 r. do 09.02.2020 r.
zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna od 10.02.2020 r. do 16.02.2020 r.
Semestr letni: od 17.02.2020 r. do 30.09.2020 r.
zajęcia* od 17.02.2020 r. do 07.06.2020 r.
przerwa świąteczna od 09.04.2020 r. do 15.04.2020 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 08.06.2020 r. do 28.06.2020 r.
letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna od 31.08.2020 r. do 13.09.2020 r.
okres dziekański – odwoławczy od 14.09.2020 r. do 30.09.2020 r.
Uwaga:
  • *Zajęcia akademickie w semestrze letnim dla kierunku przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny oraz dla VI roku kierunku lekarskiego polskojęzycznego oraz English Division mogą trwać do 21.06.2020 r.
  • W dniu 08.10.2019 r. planowane są godziny rektorskie z okazji inauguracji roku akademickiego.
  • Kurs orientacyjno-organizacyjny dla studentów I roku English Division od 23.09.2019 r. do 29.09.2019 r.
  • Terminy sesji egzaminacyjnej nie dotyczą studentów studiujących w systemie blokowym, których obowiązuje sesja egzaminacyjna ciągła (egzaminy odbywają się bezpośrednio po zajęciach z danego przedmiotu).
  • W okresie roku akademickiego obowiązuje praktyka zawodowa zgodna z programem studiów.
Podział roku dla studentów ostatniego roku studiów na kierunkach kończących się egzaminem dyplomowym i obroną pracy dyplomowej
Semestr zimowy: od 01.10.2019 r. do 16.02.2020 r.
zajęcia od 01.10.2019 r. do 26.01.2020 r.
przerwa świąteczna od 23.12.2019 r. do 06.01.2020 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 27.01.2020 r. do 02.02.2020 r.
przerwa semestralna od 03.02.2020 r. do 09.02.2020 r.
zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna od 10.02.2020 r. do 16.02.2020 r.
Semestr letni: od 17.02.2020 r. do 30.09.2020 r.
zajęcia od 17.02.2020 r. do 30.04.2020 r.
letnia sesja egzaminacyjna maj 2020 r.  
obrona prac dyplomowych czerwiec 2020 r.  
Podział roku dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)
Semestr zimowy: od 01.10.2019 r. do 16.02.2020 r.
zajęcia w semestrze zimowym od 01.10.2019 r. do 16.02.2020 r.
Semestr letni: od 17.02.2020 r. do 30.09.2020 r.
zajęcia w semestrze letnim od 17.02.2020 r. do 30.07.2020 r.
Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) nie mają przerwy semestralnej oraz ściśle określonej sesji egzaminacyjnej. Egzaminy odbywają się bezpośrednio po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu. Sesja poprawkowa musi zakończyć się do dnia 13.09.2020 r.
Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020 (165 KB)