Podział roku akademickiego 2020/2021

StartStudenciPodział roku akademickiegoPodział roku akademickiego ...
Rozwiń

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się od dnia 01.10.2020 r. i trwa do dnia 30.09.2021 r. z następującym przebiegiem semestrów:

Semestr zimowy: od 01.10.2020 r. do 14.02.2021 r.
zajęcia od 01.10.2020 r. do 31.01.2021 r.
przerwa świąteczna od 24.12.2020 r. do 03.01.2021 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 01.02.2021 r. do 07.02.2021 r.
przerwa semestralna od 08.02.2021 r. do 14.02.2021 r.
zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna od 15.02.2021 r. do 14.03.2021 r.
Semestr letni: od 15.02.2021 r. do 30.09.2021 r.
zajęcia* od 15.02.2021 r. do 13.06.2021 r.
przerwa świąteczna od 01.04.2021 r. do 07.04.2021 r.
letnia sesja egzaminacyjna** od 14.06.2021 r. do 02.07.2021 r.
letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna od 30.08.2021 r. do 12.09.2021 r.
okres dziekański – odwoławczy od 13.09.2021 r. do 30.09.2021 r.
Uwaga:
  • *Zajęcia akademickie w semestrze letnim dla kierunku przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny oraz dla VI roku kierunku lekarskiego polskojęzycznego oraz English Division mogą trwać do 30.06.2021 r.
  • **dla I roku kierunku pielęgniarstwo I stopnia polskojęzycznego i English Division letnia sesja egzaminacyjna może trwać do 16.07.2021 r.
  • W dniu 08.10.2020 r. planowane są godziny rektorskie z okazji inauguracji roku akademickiego.
  • Kurs orientacyjno-organizacyjny dla studentów I roku English Division od 24.09.2020 r. do 30.09.2020 r.
  • Terminy sesji egzaminacyjnej nie dotyczą studentów studiujących w systemie blokowym, których obowiązuje sesja egzaminacyjna ciągła (egzaminy odbywają się bezpośrednio po zajęciach z danego przedmiotu).
  • W okresie roku akademickiego obowiązuje praktyka zawodowa zgodna z programem studiów.
  • Terminy sesji egzaminacyjnych, ferii i przerw świątecznych nie dotyczą studentów VI roku kierunku farmacja.

Studentów ostatniego roku studiów kończących się egzaminem dyplomowym i obroną pracy dyplomowej obowiązuje następujący podział roku akademickiego:

Podział roku dla studentów ostatniego roku studiów na kierunkach kończących się egzaminem dyplomowym i obroną pracy dyplomowej
Semestr zimowy: od 01.10.2020 r. do 14.02.2021 r.
zajęcia od 01.10.2020 r. do 31.01.2021 r.
przerwa świąteczna od 24.12.2020 r. do 06.01.2021 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 01.02.2021 r. do 07.02.2021 r.
zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna od 15.02.2021 r. do 14.03.2021 r.
przerwa semestralna od 08.02.2021 r. do 14.02.2021 r.
Semestr letni: od 15.02.2021 r. do 30.09.2021 r.
zajęcia od 15.02.2021 r. do 30.04.2021 r.
letnia sesja egzaminacyjna maj 2021 r.  
obrona prac dyplomowych czerwiec 2021 r.  
letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna od 30.08.2021 r. do 12.09.2021 r.

Studentów studiów prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych) obowiązuje następujący podział roku akademickiego:

Podział roku dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)
Semestr zimowy: od 01.10.2020 r. do 14.02.2021 r.
zajęcia w semestrze zimowym od 01.10.2020 r. do 14.02.2021 r.
Semestr letni: od 15.02.2021 r. do 30.09.2021 r.
zajęcia w semestrze letnim od 15.02.2021 r. do 30.07.2021 r.
Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) nie mają przerwy semestralnej oraz ściśle określonej sesji egzaminacyjnej. Egzaminy odbywają się bezpośrednio po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu. Sesja poprawkowa musi zakończyć się do dnia 12.09.2021 r.
  • Zarządzenie Rektora nr 43/2021 z dnia 17.05.2021 r. (ogłoszono dnia 17.05.2021 r.) o zmianie Zarządzenia nr 15/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 (390 KB)
  • Zarządzenie nr 15/2020 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 (185 KB)