Podział roku akademickiego 2018/2019

StartStudenciPodział roku akademickiegoPodział roku akademickiego ...
Rozwiń

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rok akademicki 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczyna się od dnia 01.10.2018 r. i trwa do dnia 22.09.2019 r. z następującym podziałem:


Semestr zimowy: od 01.10.2018 r. do 17.02.2019 r.
zajęcia* od 01.10.2018 r. do 27.01.2019 r.
przerwa świąteczna od 24.12.2018 r. do 06.01.2019 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 28.01.2019 r. do 03.02.2019 r.
przerwa semestralna od 04.02.2019 r. do 10.02.2019 r.
zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna od 11.02.2019 r. do 17.02.2019 r.
Semestr letni: od 18.02.2019 r. do 22.09.2019 r.
zajęcia** od 18.02.2019 r. do 09.06.2019 r.
przerwa świąteczna od 18.04.2019 r. do 24.04.2019 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 10.06.2019 r. do 30.06.2019 r.
letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna od 01.09.2019 r. do 15.09.2019 r.
okres dziekański – odwoławczy od 16.09.2019 r. do 22.09.2019 r.
Uwaga:

  • *Zajęcia akademickie tylko dla VI roku kierunku lekarskiego i English Division rozpoczynają się 24.09.2018 r.
  • **Zajęcia akademickie w semestrze letnim dla kierunku przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny oraz dla VI roku kierunku lekarskiego i English Division mogą trwać do 16.06.2019 r.
  • W dniu 08.10.2018 r. planowane są godziny rektorskie 10:00 – 14:00 z okazji inauguracji roku akademickiego.
  • Kurs orientacyjno-organizacyjny dla studentów I roku English Division od 24.09.2018 r. do 29.09.2018 r.
  • Terminy sesji egzaminacyjnej nie dotyczą studentów studiujących w systemie blokowym, których obowiązuje sesja egzaminacyjna ciągła (egzaminy odbywają się bezpośrednio po zajęciach z danego przedmiotu).
  • W okresie roku akademickiego obowiązuje praktyka zawodowa zgodna z programem studiów.

Podział roku dla studentów ostatniego roku studiów na kierunkach kończących się egzaminem dyplomowym i obroną pracy dyplomowej (III rok studiów I stopnia i II rok studiów II stopnia)
zajęcia do 30 kwietnia 2019 r.
letnia sesja egzaminacyjna maj 2019 r.
obrona prac dyplomowych czerwiec 2019 r.

Rok akademicki 2018/2019 dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) na Wydziale Nauk o Zdrowiu rozpoczyna się od dnia 01.09.2018 r. i trwa do dnia 31.08.2019 r. z następującym podziałem:

Podział roku dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)
zajęcia w semestrze zimowym od 01.09.2018 r. do 31.01.2019 r.
zajęcia w semestrze letnim od 01.02.2019 r. do 30.06.2019 r.
Studenci studiów niestacjonarnych zaocznych nie mają przerwy semestralnej oraz ściśle określonej sesji egzaminacyjnej. Egzaminy odbywają się bezpośrednio po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu. Sesja poprawkowa musi zakończyć się do dnia 18.08.2019 r.
Zarządzenie Nr 9/2018 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2018/2019 (159 KB)