Fakty i liczby

StartUczelniaPolecamyFakty i liczby
Rozwiń

dane wg stanu na dzień 15.06.2018 r.

UCZELNIA liczba prowadzonych kierunków studiów 15 + 4 międzyuczelniane
liczba kierunków akredytowanych 15 + 4 międzyuczelniane

STUDENCI ogólna liczba studentów 6359
liczba studentów na poszczególnych wydziałach Wydział Lekarski – 3131
Wydział Farmaceutyczny – 854
Wydział Nauk o Zdrowiu – 1625
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed – 317
liczba studentów English Division 935
liczba studentów studiów stacjonarnych 5051
liczba studentów studiów niestacjonarnych 652
liczba studentów studiów studiów I stopnia 1031
liczba studentów studiów studiów II stopnia 600
liczba studentów studiów jednolitych magisterskich 4051
liczba osób na studiach podyplomowych 131
liczba osób na studiach doktoranckich 432
liczba domów studenckich 4
liczba miejsc w domach studenckich 1135

KADRA NAUKOWA liczba pracowników naukowych 1051
liczba profesorów tytularnych 82
liczba doktorów habilitowanych 188
liczba doktorów 538
liczba profesorów wizytujących 3

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ liczba umów w ramach Erasmus+ 52
liczba studentów, którzy wyjechali w ramach Erasmus+ za granicę w roku akademickim 2017/2018 96
liczba studentów, którzy przyjechali do GUMed-u w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 65

liczba umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi 29
liczba studentów przyjeżdżających na praktyki studenckie i inne formy wymiany 32

BIBLIOTEKA książki naukowe, w tym kolekcja e-książek około 260 tys.
tomy czasopism drukowanych około 105 tys.
czasopisma w wersji elektronicznej około 24 tys.

ŻYCIE STUDENCKIE liczba studenckich kół naukowych 108
organizacje studenckie i studenckie koła zainteresowań 6
ośrodki kultury studenckiej 2
liczba członków Akademickiego Związku Sportowego 178

INWESTYCJE Centrum Medycyny Inwazyjnej 479 mln zł
Centrum Medycyny Nieinwazyjnej 600 mln zł
Centrum Sportowe 23,6 mln zł
Centrum Naukowo-Badawcze Medycyny Laboratoryjnej 17,2 mln zł
Budowa i wyposażenie pracowni PET-CT 11,4 mln zł
POiŚ – termomodernizacja 5,6 mln zł