GUMed w liczbach

StartUczelniaPolecamyGUMed w liczbach
Rozwiń
UCZELNIA liczba prowadzonych kierunków studiów 17 + 4 międzyuczelniane
liczba kierunków akredytowanych 9 + 1 międzyuczelniany

STUDENCI ogólna liczba studentów 6344
liczba studentów na poszczególnych wydziałach Wydział Lekarski – 3082
Wydział Farmaceutyczny – 876
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej – 1542
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed – 317
liczba studentów English Division 1020
liczba studentów studiów stacjonarnych 5634
liczba studentów studiów niestacjonarnych 272
liczba studentów studiów wieczorowych 290
liczba studentów studiów studiów I stopnia 1042
liczba studentów studiów studiów II stopnia 678
liczba studentów studiów jednolitych magisterskich 4171
liczba osób na studiach podyplomowych 130
liczba osób na studiach doktoranckich 332
liczba domów studenckich 4
liczba miejsc w domach studenckich 1135

KADRA NAUKOWA liczba pracowników naukowych 1152
liczba profesorów tytularnych 128
liczba doktorów habilitowanych 179
liczba doktorów 555
liczba profesorów wizytujących -

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ liczba umów w ramach Erasmus+ 59
liczba studentów, którzy wyjechali w ramach Erasmus+ za granicę w roku akademickim 2018/2019 87
liczba studentów, którzy przyjechali do GUMed-u w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 71

liczba umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi 31

BIBLIOTEKA książki drukowane ponad 232 tys.
e-książki około 213 tys.
czasopisma drukowane (tomy) ponad 103 tys.
czasopisma w wersji elektronicznej (tytuły) około 27 tys.

ŻYCIE STUDENCKIE liczba studenckich kół naukowych 115
organizacje studenckie i studenckie koła zainteresowań 8
ośrodki kultury studenckiej 2
liczba członków Akademickiego Związku Sportowego 178

INWESTYCJE Centrum Medycyny Nieinwazyjnej 600 mln zł Centrum Medycyny Inwazyjnej 479 mln zł
Centrum Sportu 23 mln 600 tys. zł
Centrum Symulacji Medycznej 20 mln 653 tys. zł
Centrum Naukowo-Badawcze Medycyny Laboratoryjnej 17 mln 200 tys. zł
Budowa i wyposażenie pracowni PET-CT 11 mln 400 tys. zł
Modernizacja Biblioteki Głównej 6 mln 320 tys. zł