Fakty i liczby

StartUczelniaPolecamyFakty i liczby
Rozwiń

dane wg stanu na dzień 10.02.2020 r.

UCZELNIA liczba prowadzonych kierunków studiów 17 + 4 międzyuczelniane
liczba kierunków akredytowanych 17 + 4 międzyuczelniane

STUDENCI ogólna liczba studentów 6196
liczba studentów na poszczególnych wydziałach Wydział Lekarski – 3082
Wydział Farmaceutyczny – 876
Wydział Nauk o Zdrowiu – 1542
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed – 317
liczba studentów English Division 917
liczba studentów studiów stacjonarnych 5634
liczba studentów studiów niestacjonarnych 272
liczba studentów studiów wieczorowych 290
liczba studentów studiów studiów I stopnia 1042
liczba studentów studiów studiów II stopnia 678
liczba studentów studiów jednolitych magisterskich 4171
liczba osób na studiach podyplomowych 130
liczba osób na studiach doktoranckich 332
liczba domów studenckich 4
liczba miejsc w domach studenckich 1135

KADRA NAUKOWA liczba pracowników naukowych 1099
liczba profesorów tytularnych 102
liczba doktorów habilitowanych 196
liczba doktorów 547
liczba profesorów wizytujących 3

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ liczba umów w ramach Erasmus+ 58
liczba studentów, którzy wyjechali w ramach Erasmus+ za granicę w roku akademickim 2018/2019 85
liczba studentów, którzy przyjechali do GUMed-u w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 71

liczba umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi 29
liczba studentów przyjeżdżających na praktyki studenckie i inne formy wymiany 21

BIBLIOTEKA książki naukowe, w tym kolekcja e-książek ponad 233 tys.
kolekcje e-książek około 210 tys.
tomy czasopism drukowanych ponad 103 tys.
czasopisma w wersji elektronicznej około 24 tys.

ŻYCIE STUDENCKIE liczba studenckich kół naukowych 115
organizacje studenckie i studenckie koła zainteresowań 8
ośrodki kultury studenckiej 2
liczba członków Akademickiego Związku Sportowego 178

INWESTYCJE Centrum Medycyny Inwazyjnej 479 mln zł
Centrum Medycyny Nieinwazyjnej 600 mln zł
Centrum Sportowe 23,6 mln zł
Centrum Naukowo-Badawcze Medycyny Laboratoryjnej 17,2 mln zł
Budowa i wyposażenie pracowni PET-CT 11,4 mln zł
POiŚ – termomodernizacja 5,6 mln zł