Rekrutacja w GUMed 2023

2.08.2023

Tegoroczną rekrutację na studia prowadzone w języku polskim w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym bez wahania możemy nazwać rekordową. Dokumenty aplikacyjne złożyło 11 385 kandydatów, co w porównaniu do ubiegłego roku stanowi wzrost o 1 220 osób. Ponadto odnotowaliśmy najwyższą w historii liczbę laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, którzy zadeklarowali chęć studiowania w GUMed – to aż 77 osób. Tak dobry wynik związany jest z wysokimi pozycjami Uczelni w rankingach edukacyjnych, plasujących Gdański Uniwersytet Medyczny w gronie czołowych polskich ośrodków akademickich. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i prac naukowo-badawczych realizowanych w GUMed jest prestiżowy status uczelni badawczej przyznany w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

dr_hab._S._Wójcik.png

W opiniach kandydatów i studentów wyrażanych w trakcie spotkań z pracownikami Działu Rekrutacji oraz na portalach edukacyjnych, Gdański Uniwersytet Medyczny jest postrzegany jako uczelnia prestiżowa, o wysokim poziomie kształcenia, zapewniająca duże możliwości rozwoju oraz solidne podstawy do dalszej pracy zawodowej – wyjaśnia dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji GUMed.

Od nowego roku akademickiego naukę w naszej Uczelni rozpoczną m.in. jedna z najlepszych uczennic na świecie Oliwia Raniszewska, która znalazła się w gronie 50 finalistów międzynarodowego konkursu Global Student Prize oraz Aleksandra Kowalczyk i Zuzanna Żyra, dwukrotne laureatki polskiej Olimpiady Biologicznej i zdobywczynie srebrnych medali na 33. Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej.

Aby kandydatom ułatwić wybór kierunku, Dział Rekrutacji GUMed stworzył pomocne narzędzie – KALKULATOR REKRUTACYJNY.

Jednolite studia magisterskie stacjonarne

Ponad 7 500 osób ubiegało się w tym roku o przyjęcie na 6 kierunków jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pierwsze listy rankingowe ogłoszono 14 lipca br. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarski4 148 kandydatów (12,7 os. na miejsce). Nie powinno to dziwić, gdyż GUMed zajmuje obecnie miejsce w pierwszej piątce na 30 uczelni w Polsce pod względem liczby kandydatów przyjmowanych na pierwszy rok studiów na kierunku lekarskim. Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów był kierunek lekarsko-dentystyczny, na który o miejsce starało się niemal 1 365 osób (29 os. na miejsce), co jest jednym z najwyższych wyników w ostatnich latach. Na kolejnych miejscach uplasowały się: fizjoterapia639 kandydatów (9,1 os. na miejsce) i farmacja527 kandydatów (3,3 os. na miejsce). Sporym zainteresowaniem cieszyła się również psychologia zdrowia, na którą kandydowało 516 osób (10,3 os. na miejsce, co oznacza kolejny systematyczny wzrost w trakcie ostatnich 5 lat) oraz analityka medyczna350 kandydatów (6,4 os. na miejsce).1


tabela_rekrutacja_2023.png

jednolite studia magisterskie stacjonarne


Studia I stopnia stacjonarne

Niemal 2 300 osób ubiegało się o przyjęcie na jeden z ośmiu kierunków studiów I stopnia prowadzonych stacjonarnie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Listy opublikowano 25 lipca br. Największym zainteresowaniem cieszyło się pielęgniarstwo, na które aplikowało 576 osób (3,8 os. na miejsce), a więc o 116 więcej niż przed rokiem. Drugim najbardziej popularnym kierunkiem okazała się dietetyka, na którą dokumenty złożyło 472 kandydatów (7,9 os. na miejsce), co daje wzrost o 150 osób w stosunku do ubiegłorocznej rekrutacji. Tak wysoki wynik osób na jedno miejsce uzyskał także kierunek techniki dentystyczne (7,9 os. na miejsce, 238 kandydatów). Dużą popularnością cieszyły się również: ratownictwo medyczne i elektroradiologia (odpowiednio 5,6 oraz 4,8 os. na miejsce), położnictwo (4,4 os. na miejsce), zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia oraz zdrowie środowiskowe, na które o jedno miejsce ubiegało się odpowiednio od ponad 3,3 do ponad 2,3 os. na miejsce.2


studia_I_st._stacjonarne.png

studia I stopnia stacjonarne


Studia II stopnia stacjonarne

Ponad 300 osób ubiegało się o przyjęcie na 7 kierunków studiów II stopnia prowadzonych w naszej Uczelni w formie stacjonarnej. Listy rankingowe zostały opublikowane 1 sierpnia br. Największym zainteresowaniem cieszyło się pielęgniarstwo, na które aplikowało 77 osób, (1,3 os. na miejsce) oraz nowo utworzony kierunek badania kliniczne, na który aplikowały 73 osoby (2,4 os. na miejsce). Dużym zainteresowaniem cieszyło się także położnictwo (44 kandydatów, 1,5 os. na miejsce). O przyjęcie na dietetykę, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, zdrowie publiczne oraz zdrowie środowiskowe i BHP starały się odpowiednio 43 osoby (1,2 os. na miejsce), 41 osób (1,7 na miejsce), 24 osoby (0,8 os. na miejsce) i 20 osób (1,0 os. na miejsce).3


rekrutacja_2023_(II_st._stacjonarne).png

studia II stopnia stacjonarne


Studia niestacjonarne

Ponad 1 000 osób ubiegało się o przyjęcie na studia niestacjonarne. Listy rankingowe zostały opublikowane 1 sierpnia br. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski (722 kandydatów, 4,2 os. na miejsce), oraz lekarsko-dentystyczny (234 kandydatów, 10,6 os. na miejsce). O przyjęcie na dietetykę I stopnia ubiegało się 58 osób (1,9 os. na miejsce), na pielęgniarstwo II stopnia 56 osób (1,4 os. na miejsce), natomiast na położnictwo II stopnia37 osób, 1,9 os. na miejsce.3


rekrutacja_2023_(studia_niestacjonarne).png

studia niestacjonarne


KSZTAŁCENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje również studia w języku angielski na 3 kierunkach. Należą do nich: studia I st. na kierunku pielęgniarstwo (3-year Bachelor of Nursing), studia jednolite magisterskie na kierunku farmacja (5,5-year Master of Pharmacy) oraz studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim (6-year Medical Doctor). Ponadto Uczelnia prowadzi roczny program przygotowujący do studiów medycznych (1-year Premedical Course). Dotąd na wymienione kierunku aplikowało ponad 1 000 kandydatów z 90 krajów.

Natomiast 24 lipca uruchomiono rekrutację na utworzony przed rokiem program International Master in Sustainable Drug Discovery (S-DISCO). Studia te GUMed realizuje w partnerstwie z wiodącymi europejskimi uczelniami: Uniwersytetem Gandawskim (Ghent University, Belgia), Uniwersytetem w Groningen (Holandia) i Uniwersytetem w Lille (Francja). Około 20 studentów z całego świata może uczestniczyć w przygotowaniu do podjęcia w przyszłości roli liderów branży farmaceutycznej. Inicjatywa wywodzi się z nieprzerwanych dyskusji między partnerami na temat potrzeby szkolenia studentów z zakresu opracowywania nowych substancji leczniczych, trudnej fazy cyklu życia leku, która poprzedza pierwsze badania kliniczne z udziałem ochotników i ich dalszy rozwój.

Jesteśmy dumni, że niezmiennie od lat studenci zagraniczni decydujący się studiować w Gdańsku najchętniej i najczęściej wybierają nasz Uniwersytet. Sprawia to, że GUMed utrzymuje status najbardziej umiędzynarodowionej uczelni Pomorza, a kierunek lekarski pozostaje zdecydowanym faworytem wśród kierunków cieszących się największą popularnością studentów rozpoczynających kształcenie w języku angielskim – dodaje dr hab. Wójcik.

Rejestracja na studia w języku angielskim była możliwa do 31 lipca br., zaś na kurs przygotowawczy Premed trwa do 31 sierpnia.

Listy rankingowe są publikowane na stronie www.rekrutacja2023.gumed.edu.pl/wyniki. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybów rekrutacji dostępne są na stronie Działu Rekrutacji GUMed.

KREDYTY NA STUDIA

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia kandydaci na kierunek lekarski studiów niestacjonarnych w języku polskim mogą ubiegać się o kredyt na studia medyczne. Dodatkowe informacje dostępne są na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

1 Dane na 14.07.2023 r.
2 Dane na 25.07.2023 r.
3 Dane na 1.08.2023 r.

fot. Paweł Sudara/GUMed