StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2022/2023Medalistki Międzynarodowej ...

Medalistki Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej wybrały GUMed

31.07.2023

Dwukrotne laureatki polskiej Olimpiady Biologicznej i zdobywczynie srebrnych medali na 33. Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej (ang. International Biology Olympiad, IBO) Aleksandra Kowalczyk i Zuzanna Żyra w październiku 2023 r. rozpoczną naukę w naszej Uczelni. IBO to największy na świecie konkurs biologiczny, w którym rywalizują reprezentacje ponad 70 krajów. Składa się z dwóch części: praktycznej (pracownia biochemiczna, bioinformatyczna, botaniczna i zoologiczna) oraz teoretycznej. Podczas ubiegłorocznej edycji odbywającej się w armeńskim Erywaniu reprezentanci Polski w komplecie uplasowali się na medalowych pozycjach.


od lewej: Aleksandra Kowalczyk (srebrny medal), Jagienka Mądrzak (złoty medal), Zuzanna Żyra (srebrny medal), Szymon Bander (srebrny medal)

od lewej: Aleksandra Kowalczyk (srebrny medal), Jagienka Mądrzak (złoty medal), Zuzanna Żyra (srebrny medal), Szymon Bander (srebrny medal)


Uczestniczki Międzynarodowego Projektu Grupowego realizowanego w ramach IBO pracowały nad wybranymi zagadnieniami w kilkuosobowych zespołach ze swoimi rówieśnikami z całego świata. Aleksandra Kowalczyk ze swoją grupą analizowała zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w terapii choroby Alzheimera, podczas gdy Zuzanna Żyra zajmowała się terapią CAR-T w zespole Goodpasteure’a. Ponadto na arenie krajowej w 2022 i 2023 r. zdobyły one nagrody główne w Konkursie o Nagrodę im. Małgorzaty Dominiak dla najlepszego ucznia-biologa z liceów ogólnokształcących województwa pomorskiego.

Interesuję się biochemią, immunologią i biologią molekularną. W liceum uczestniczyłam w programie Zdolni z Pomorza oraz byłam stypendystką Programu ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (KFnrD) – mówi pochodząca ze Sławna Aleksandra Kowalczyk. – Brałam udział w zajęciach i warsztatach biologicznych organizowanych na uniwersytetach i w instytutach badawczych Polskiej Akademii Nauk. Studiując w GUMed, chciałabym wziąć udział w prowadzonych tu badaniach, a także w miarę możliwości rozwinąć własną działalność naukową.

O swoich osiągnięciach opowiedziała również zamieszkała w Gdańsku Zuzanna Żyra.

Szczególnie interesuję się biochemią i biologią molekularną. Bardzo lubię też chemię fizyczną oraz matematykę. Poza Olimpiadą Biologiczną byłam finalistką Olimpiady Chemicznej oraz stypendystką Programu ZDOLNI KFnrD – wyjaśnia Zuzana Żyra. – W liceum angażowałam się w wiele naukowych działalności pozaszkolnych, takich jak warsztaty, konkursy i zajęcia z zakresu chemii i biologii. W przyszłości chciałabym rozwinąć się naukowo i łączyć pracę badawczą ze studiami.

fot. archiwum prywatne