Jedna z najlepszych uczennic na świecie rozpocznie naukę w naszej Uczelni

25.07.2023

Oliwia Raniszewska, która w październiku 2023 r. rozpocznie kształcenie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, znalazła się w gronie 50 finalistów międzynarodowego konkursu Global Student Prize organizowanego przez Varkey Foundation. Jest on przeznaczony dla uczniów oraz studentów podejmujących różnego rodzaju inicjatywy społeczne i badawcze, a także rozpoczynających swoją karierę naukową.

Oliwia Raniszewska
Oliwia Raniszewska

Pochodząca ze Świecia uczennica jeszcze w czasie nauki w szkole średniej brała udział w zajęciach uniwersyteckich dotyczących m.in. anatomii, emocji, motywacji oraz biologicznych mechanizmów stojących za różnego rodzaju zachowaniami. Zaangażowała się również w działalność społeczną, prezentując uczniom szkół podstawowych perspektywy dalszej edukacji, a także prowadząc kursy przygotowujące ich do olimpiad biologicznych.

Działalność Oliwii Raniszewskiej obejmuje także zespołowe projekty badawcze, m.in. stworzenie Aquacollectora – urządzenia do zbierania z wody zanieczyszczeń, takich jak mikroplastik czy Skin Preventera – systemu wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji do wsparcia diagnostyki zmian skórnych. Zostały one docenione na forum krajowym. Pierwszy z nich zajął 3 miejsce w konkursie Explory, podczas gdy drugi zakwalifikował się do ogólnopolskiego etapu Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Twórcy Skin Preventera planują ponadto opatentować i skomercjalizować swój wynalazek.

Zwycięzca konkursu Global Student Prize może liczyć na nagrodę finansową. W przypadku triumfu przyszła studentka GUMed zamierza przeznaczyć ją na rozwój kariery naukowej m.in. poprzez wyjazdy na konferencje oraz na wsparcie edukacji dzieci pochodzących z obszarów dotkniętych wojną. Planuje również rozwijać współtworzone przez siebie urządzenie do wykrywania zmian skórnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu.

fot archiwum prywatne