Tradycja

Rozwiń

Gdański Uniwersytet Medyczny, powołany do życia w 1945 roku, nawiązując do XVI i XVII wiecznej tradycji Gimnazjum Akademickiego (Atheneum Gedanense) i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, za swoje posłannictwo przyjmuje trójstopniowe kształcenie w zawodach medycznych, kształcenie podyplomowe oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biomedycznych, farmaceutycznych, epidemiologii i promocji zdrowia jak też nauk klinicznych oraz wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii medycznych służących diagnostyce i terapii. Uniwersytet, jako organ założycielski szpitali klinicznych aktywnie współuczestniczy w tworzeniu systemu ochrony zdrowia w regionie, zapewniając wysokospecjalistyczne świadczenia diagnostyczno-lecznicze, prowadząc kształcenie ustawiczne kadr medycznych oraz dostarczając ekspertyz i opinii dla władz samorządowych i państwowych. Uniwersytet, kierując się zasadami wolności nauki, humanizmu, etyki i umiłowaniem prawdy, w swojej działalności zespala nauczanie i wychowanie młodzieży, badania naukowe oraz usługi diagnostyczno-lecznicze.

MISJA_PL.jpg