Zespół HRS4R w GUMed

StartNaukaHR Excellence in ResearchZespół HRS4R w GUMed

Zespół HRS4R w GUMed

W celu koordynacji prac nad wdrożeniem zasad Karty i Kodeksu, 30 maja 2023 r. rektor Uczelni prof. dr hab. Marcin Gruchała powołał Komisję ds. Wdrożenia oraz Monitorowania Strategii HR Excellence in Research.

Stanowisko przewodniczącego komisji objął prof. dr hab. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki, natomiast zastępcą została mgr Katarzyna Grzejszczak – zastępca kanclerza ds. strategii i rozwoju.

prof._M._Markuszewski.png
Dział Nauki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
80-211 Gdańsk

tel. (58) 349 1159
prorektor.nauka@gumed.edu.pl
mgr_K._Grzejszczak.png

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
80-211 Gdańsk

tel. (58) 349 1345
kanclerz.strategia@gumed.edu.pl


Dodatkowo powołano dwa zespoły – Zespół Wdrożeniowy oraz Zespół Doradczo-Monitorujący, w których skład wchodzą:

Zespół Wdrożeniowy:
mgr Olga Hofman
mgr Izabela Kowalczyk-Dec
mgr Magda Boguska
mgr Aleksandra Skonieczna
mgr Katarzyna Sochacka
dr Joanna Śliwińska
mgr Katarzyna Trun
dr Izabela Zdrojewska
Zespół Doradczo-Monitorujący:
prof. dr hab. Jacek Jassem
dr hab. Katarzyna Lewandowska-Sikorska

dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni
prof. dr hab. Ryszard Tomasz Smoleński
prof. dr hab. Paweł Zagożdżon
prof. dr hab. Anna Żaczek


Zespół Wdrożeniowy spotyka się regularnie minimum dwa razy w miesiącu.

Na wspólnych spotkaniach obu zespołów, Zespół Wdrożeniowy raportuje postępy w tworzeniu planu działania na podstawie różnic między polityką wewnętrzną GUMed a zasadami Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Polityki OTM-R. Członkowie Zespołu Doradczo-Monitorującego opiniują poprawność tworzonych dokumentów oraz wnoszą swoje uwagi, które następnie są uwzględniane w materiałach przygotowywanych przez Zespół Wdrożeniowy.

Ponadto spośród członków Zespołu Wdrożeniowego wybrano Koordynatora administracyjnego procesu certyfikacji, którym została Aleksandra Skonieczna, kierownik Działu Wsparcia Rozwoju Pracowników. Koordynator procesu odpowiada za bezpośredni kontakt z ekspertami z Komisji Europejskiej oraz zarządza profilem Uczelni na portalu euraxess.