StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2022/2023Rozpoczęcie budowy nowej si...

Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego

4.09.2023

Na przełomie września i października br. Gdański Uniwersytet Medyczny rozpocznie zasadnicze roboty budowlane wiązane z szacowaną na ponad 90 mln zł inwestycją – budową nowej siedziby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego. Nowy obiekt na mapie kampusu GUMed zlokalizowany będzie pomiędzy ul. M. Skłodowskiej-Curie a Tuwima. Umowę z wykonawcą – firmą Budimex podpisano 4 września br. Zwycięską ofertę wyłoniono w wyniku ogłoszonej w maju br. procedury przetargowej, do której zakwalifikowało się łącznie 11 firm.

Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą zrealizowana zostanie w czasie 21 miesięcy. Wartość całego projektu wynosi 90 210 777 zł, z czego 47 310 777 zł zostanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia. Pozostała wartość projektu zostanie sfinansowana ze środków własnych Uczelni.


PW_A_09_ELEWACJA_POŁUDNIOWA_CB.jpg

Elewacja południowa – projekt

Nowoczesny budynek będzie składał się łącznie z czterech kondygnacji, oferując niemal 8 000 m kw. powierzchni użytkowej. Na kondygnacji podziemnej znajdować się będą pomieszczenia techniczne, zaplecze socjalne, hala garażowa oraz centralna sterylizatornia. Część nadziemna pełnić będzie funkcje naukowo-badawcze, dydaktyczne i kliniczne.

W obiekcie nową siedzibę znajdą jednostki stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z bazą administracyjną i dydaktyczną dla studentów oraz doktorantów GUMed, zaś w części klinicznej UCS zaoferuje pacjentom leczenie w Poradni Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej, Poradni Ortodoncji, Poradni Chirurgii Stomatologicznej, Poradni Stomatologii Zachowawczej, Poradni Protetyki i Implantologii Stomatologicznej, a także Poradni Chorób Przyzębia.


P.Sudara_-_Konferencja_UCS_-_003.jpg

W ramach inwestycji, oprócz wybudowania obiektu, zostanie sfinansowanie wyposażenie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego w nowe najwyższej klasy unity dentystyczne i stanowiska fantomowe. Do tych najważniejszych należy zakup: 91 unitów dentystycznych, 2 aparatów RTG, TK stomatologicznego, stołu operacyjnego z kolumnami: anestezjologiczną i chirurgiczną oraz lampą operacyjną. Ponadto Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne GUMed zyska 23 nowe fantomy do ćwiczeń dla studentów i wraz z obecnie posiadanymi 12 unitami będzie dysponować 35 stanowiskami fantomowymi w 3 salach ćwiczeniowych.

Decyzję o finansowaniu budowy nowej bazy naukowo-badawczej i dydaktycznej UCS GUMed ogłoszono 21 marca br. podczas konferencji prasowej z udziałem rektora prof. Marcina Gruchały, prezes UCS dr Mirosławy Pellowskiej-Piontek i wiceministra zdrowia Marcina Martyniaka. Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji można znaleźć w artykule.

Fot. Paweł Sudara/GUMed