Budowa nowej siedziby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego

21.03.2023

Ponad 90 mln zł kosztować będzie nowa siedziba jednostek stomatologicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach inwestycji zostanie zakupionych: 91 unitów dentystycznych, 2 aparaty RTG, TK stomatologiczne, stół operacyjny z kolumnami: anestezjologiczną i chirurgiczną oraz lampą operacyjną. Ponadto Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne GUMed zyska 23 nowe fantomy do ćwiczeń dla studentów i wraz z obecnie posiadanymi 12 unitami będzie dysponować 35 stanowiskami fantomowymi w 3 salach ćwiczeniowych.

Budowa nowej bazy naukowo-badawczej i dydaktycznej zlokalizowanej pomiędzy ul. M. Skłodowskiej-Curie a Tuwima możliwa jest dzięki środkom przekazanym przez Ministerstwo Zdrowia. Decyzję ogłoszono 21 marca br. podczas konferencji prasowej z udziałem rektora GUMed prof. Marcina Gruchały, prezes UCS dr Mirosławy Pellowskiej-Piontek i wiceministra zdrowia Marcina Martyniaka. Obecni byli również: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, dyrektor Pomorskiego OW NFZ Monika Kasprzyk, prorektor ds. klinicznych GUMed prof. Edyta Szurowska, p.o. kanclerza prof. Jacek Bigda, dziekan WL prof. Radosław Owczuk i prodziekan prof. Aida Kusiak oraz zastępca kanclerza mgr inż. Nina Gostańska. W wydarzeniu uczestniczyli także: prezes Zarządu PZU Zdrowie Andrzej Jaworski, Marcin Adamiak, dyrektor Biura Poselskiego Jarosława Sellina oraz Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK w Gdańsku.


P.Sudara_-_Konferencja_UCS_-_13.jpg

Nowoczesne kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie musi odbywać się w oparciu o najnowsze technologie, jak również infrastrukturę naukową, badawczą i dydaktyczną. Poprawa dotychczasowych warunków lokalowych jednostek stomatologicznych GUMed jest konieczna i niezbędna dla ich dalszego rozwoju oraz pełnego wykorzystania potencjału pracowników, doktorantów i studentów.

Bardzo długo czekaliśmy na inwestycję w nowe Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Inwestycję niezwykle potrzebną, nie tylko z punktu widzenia potrzeb dydaktycznych Uczelni, ale także pacjentów – mówił prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Zależy nam, żeby kształcić studentów w dobrych warunkach, z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, tak aby nasi absolwenci, opuszczając mury GUMed, byli przygotowani do wykonywania najbardziej zaawansowanych procedur Uczelni. Ale UCS to również miejsce, które służy pacjentom Pomorza, gdzie jest najwięcej świadczeń wykonywanych w ramach NFZ.

Jak podkreśliła prezes Zarządu UCK dr Mirosława Pellowska-Piontek, Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne jest największym świadczeniodawcą usług stomatologicznych nie tylko w Gdańsku, ale w całym województwie pomorskim. Jednostka oferuje pomoc w zakresie opieki ortodontycznej dla dzieci z wadami rozwojowymi twarzoczaszki, jest także jedynym ośrodkiem na Pomorzu, który udziela świadczeń pacjentom po nowotworach w obrębie twarzoczaszki.

W ubiegłym roku przyjęliśmy 52 000 pacjentów i odbyło się 84 000 wizyt, z czego 20 000 dotyczyło dzieci, czyli pacjentów bardzo szczególnych, na którym nam ogromnie zależy i którzy mają ogromne potrzeby – wyjaśniała dr Mirosława Pellowska-Piontek, prezes UCS GUMed. – Prawie 30 000 wizyt dotyczyło seniorów powyżej 65 roku życia. Są to grupy społeczne, którym najtrudniej jest skorzystać z prywatnej stomatologii.


P.Sudara_-_Konferencja_UCS_-_004.jpg

Realizacja inwestycji pozwoli na centralizację bazy naukowo-dydaktycznej GUMed oraz poradni Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego. Zakłada się, że w latach 2023-2025 powstanie nowoczesny budynek o jednej kondygnacji podziemnej i trzech nadziemnych, z wewnętrznym patio, o łącznej powierzchni użytkowej 3 707 m2 i kubaturze ponad 22 645 m3. Obiekt będzie wyposażony w cztery windy i platformę dla osób z niepełnosprawnością.

Z perspektywy pacjenta, na któremu zależy Ministerstwu Zdrowia w ramach realizowanej strategii, ten nowy kompleks będzie konsolidował tak naprawdę 3 budynki, które w chwili obecnej są porozrzucane po mapie Gdańska. To będzie dawało perspektywę nie tylko projakościową, ale przede wszystkim synergiczną dla pacjenta, personelu i dla jakości świadczonych usług, ale przede wszystkim dla kształcenia – przekonywał wiceminister zdrowia Marcin Martyniak.

Planowana wartość inwestycji wynosi 90 210 777 zł, z czego 47 310 777 zł pochodzi z Ministerstwa Zdrowia, a 42 900 000 zł to środki własne Uczelni. Wyposażenie jednostki w najwyższej klasy sprzęt medyczny i ćwiczeniowy, w tym unity fantomowe wyniesie 11 000 000 zł. W obiekcie zaplanowano m.in. utworzenie sali zabiegowej o podwyższonym rygorze do przeprowadzania zabiegów w znieczuleniu ogólnym wraz z trzystanowiskową salą wybudzeniową. Ponadto obiekt zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt IT oraz audio-video. Zakłada się także utworzenie 80-osobowej sali wykładowej.

Jak przypomniał wojewoda pomorski Dariusz Drelich, Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne GUMed było główną placówką, w której pacjenci zakażeni wirusem COVID-19 mogli otrzymać pomoc stomatologiczną w czasie pandemii.

To ważne, że Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje marzenia i plany w takim tempie. W tamtym roku pediatria, w tym stomatologia – dodał wojewoda pomorski Dariusz Drelich. – Mam nadzieję, że wkrótce, bo w latach 2025-2026 studenci będą mogli się kształcić w nowych warunkach. Potrzebujemy więcej lekarzy i lekarzy stomatologów. Cieszę się, że pacjenci z Pomorza, ale nie tylko, bo całej północnej Polski będą mieli tu jeszcze większy i szerszy dostęp do najnowocześniejszych urządzeń i najlepszych specjalistów w Polsce.


P.Sudara_-_Konferencja_UCS_-_003.jpg

W nowej lokalizacji swoją siedzibę znajdzie 6 Katedr i Zakładów funkcjonujących w ramach Wydziału Lekarskiego oraz 6 Poradni prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne GUMed:

 • Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
 • Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej
 • Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
 • Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
 • Zakład Chirurgii Stomatologicznej
 • Zakład Ortodoncji
 • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
 • Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej
 • Poradnia Ortodoncji
 • Poradnia Protetyki i Implantologii Stomatologicznej
 • Poradnia Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej
 • Poradnia Stomatologii Zachowawczej.

Dla obsługi obiektu konieczne jest wybudowanie stacji transformatorowej, stanowiska agregatu prądotwórczego, podziemnej przepompowni pożarowej ze zbiornikiem o pojemności ok. 280 m3, podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód deszczowych o pojemności ok. 315 m3 wraz z przepompownią, drogi pożarowej, murów oporowych, schodów zewnętrznych, 20 zewnętrznych miejsc postojowych, a także przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłącza energetycznego, ciepłowniczego oraz rozbudowa sieci teletechnicznej.

Fot. Paweł Sudara/GUMed