S-DISCO Days

S-Disco_Days.jpg

S-DISCO Days to anglojęzyczna konferencja o szerokiej tematyce wybranych obszarów nauk farmaceutycznych, uzupełnionych o aspekty środowiskowe i społeczno-gospodarcze organizowana w ramach studiów Sustainable Drug Discovery (S-DISCO). Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2023 r. w sali wykładowej nr 1, budynek Wydz. Farmaceutycznego GUMed (al. Gen. J. Hallera 107 ,80-416 Gdańsk) oraz online.

Celem międzynarodowej konferencji jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w odkrywaniu leków. Rosnące obawy związane ze zmianami klimatu i zwiększonym ryzykiem zanieczyszczenia środowiska przez farmaceutyki, a także dostępność do leków wysokiej jakości oznaczają konieczność podjęcia natychmiastowych działań. Działania te nie powinny jednak przynosić korzyści wyłącznie ludziom. Aby rozwiązać ten problem, należy wziąć pod uwagę wszystkie strony, w tym ludzi, zwierzęta i środowisko.

Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa dostępne są na stronie bit.ly/sdiscodays. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Terminy rejestracji stacjonarnie: 25 marca 2023 r. i online: 31 marca 2023 r.

Ulotka konferencyjna do pobrania: S-DISCO Days (990 KB)

Program dostępny jest poniżej.

Czas i miejsce:

2023-04-03; 2023-04-04

8:00-17:00

sala wykładowa nr 1, budynek Wydz. Farmaceutycznego GUMed (al. Gen. J. Hallera 107 ,80-416 Gdańsk) i online