StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Dyplomatorium absolwentów k...

Dyplomatorium absolwentów kierunku farmacja

17.05.2022

Osiemdziesięciu czterech absolwentów kierunku farmacja rocznika 2016-2022 odebrało swoje dyplomy. Dyplomatorium odbyło się 13 maja 2022 r. w Auditorium Maximum Wydziału Farmaceutycznego. W uroczystości, której przewodniczył dziekan WF prof. Wojciech Kamysz, udział wzięli: rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. nauki prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. jakości kształcenia dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, prodziekan Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Zagożdżon, prodziekani Wydziału Farmaceutycznego: dr hab. Magdalena Prokopowicz, prof. uczelni, dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni, dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni, członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego, członkowie Rady Pracodawców, zaproszeni goście oraz rodziny absolwentów. Dyplomatorium poprowadziła dr Joanna Śliwińska, rzecznik prasowa Uczelni.


1536-1024.jpg

Po złożeniu przyrzeczenia absolwenci odebrali dyplomy z rąk rektora prof. Marcina Gruchały i dziekana prof. Wojciecha Kamysza. Wyróżniającym się absolwentom wręczono listy gratulacyjne i nagrody książkowe ufundowane przez Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską (GOIA). Za wyniki w nauce nagrodzono: mgr farm. Klaudię Kołodyńską – laureatkę nagrody Primus Inter Pares, mgr farm. Dorotę Górniak, mgr farm. Ewelinę Traczykowską, mgr farm. Jagodę Miszewską, mgr farm. Natalię Nycz. Za działalność na rzecz społeczności akademickiej wyróżniony został mgr farm. Bartosz Fałkowski. Ponadto mgr farm. Jagoda Miszewska odebrała z rąk dziekana prof. Wojciecha Kamysza i prezesa GOIA mgr. Michała Pietrzykowskiego nagrodę im. prof. Stanisława Janickiego.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej Prac Magisterskich dr hab. Magdalena Prokopowicz, prof. uczelni i prezes Oddziału Gdańskiego PTFarm dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni wręczyli dyplomy i nagrody laureatkom tegorocznego konkursu. Otrzymały je:

  • I miejsce – mgr farm. Wiktoria Smyk za pracę pt. Ocena działania cytotoksycznego pochodnej [Met5]-enkefaliny wobec komórek nowotworowych trzustki – promotor prof. Iwona Inkielewicz-Stępniak
  • II miejsce – mgr farm. Joanna Dłabiszewska, za pracę pt. Ocena wpływu fazy ciekłej na właściwości mechaniczne plastrów silikonowych i akrylanowych – promotor prof. Małgorzata Sznitowska
  • III miejsce oraz nagrodę publiczności – mgr farm. Klaudia Kołodyńska za pracę pt. Badanie interakcji pomiędzy Pectobacterium betavasculorum a Arabidospis thaliana – promotor dr hab. Krzysztof Waleron.


tegoroczni absolwenci kierunku farmacja

Nagrody Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji przypadły: mgr farm. Martynie Dwojackiej, mgr farm. Klaudii Jagielskiej, mgr. farm. Michałowi Majcherowi, mgr farm. Jagodzie Miszewskiej, mgr farm. Magdalenie Olejnik, mgr. farm. Bartłomiejowi Pilarskiemu, mgr. farm. Mateuszowi Pieńkosiowi oraz mgr farm. Róży Sobieralskiej. Nagrody Uczelnianego Samorządu Studenckiego otrzymali z kolei: mgr farm. Bartosz Fałkowski, mgr farm. Marta Grynberg i mgr farm. Stella Grodzicka.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: prof. Piotr Szefer – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów GUMed oraz mgr farm. Michał Pietrzykowski – prezes GOIA. Na zakończenie uroczystości w imieniu absolwentów głos zabrał mgr farm. Michał Majcher oraz starosta V roku farmacji – Bartłomiej Pesta, który w imieniu wszystkich studentów Wydziału pożegnał tegorocznych absolwentów.


fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed