Najlepsze prace magisterskie na farmacji wybrane

7.04.2022

Finał konkursu prac magisterskich wykonanych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademicki 2020/221 na kierunku farmacja odbył się 25 marca br. w formie online. Uczestników i publiczność powitał prorektor ds. studenckich GUMed dr hab. Tomasz Smiatacz oraz prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Magdalena Prokopowicz, prof. uczelni. Wśród zebranych gości obecny był również prezes Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni, pracujący na co dzień w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej GUMed.

Tegoroczną edycję wygrała Wiktoria Smyk. Zwycięska praca pt. Ocena działania cytotoksycznego pochodnej [Met5]-enkefaliny wobec komórek nowotworowych trzustki powstała w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej pod kierownictwem prof. Iwony Inkielewicz-Stępniak.

Drugie miejsce zajęła Joanna Dłabiszewska za pracę pt. Ocena wpływu fazy ciekłej na właściwości mechaniczne plastrów silikonowych i akrylanowych wykonaną w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej pod kierownictwem prof. Małgorzaty Sznitowskiej.

Trzecie miejsce przyznano Klaudii Kołodyńskiej za pracę pt. Badanie interakcji pomiędzy Pectobacterium betavasculorum a Arabidospis thaliana stworzoną w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Walerona. Praca została również uhonorowana nagrodą publiczności.

Do konkursu zgłoszono 9 prac, które zostały ocenione przez komisję konkursową w składzie: prodziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Magdalena Prokopowicz, prof. uczelni (przewodnicząca), kierownik kierunku farmacja dr hab. Anita Kornicka, przedstawiciele Rady Wydziału Farmaceutycznego: prof. Maciej Jankowski, dr hab. Szymon Dziomba i dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni, przedstawiciel Uczelnianego Samorządu Studenckiego Bartosz Piątkowiak (farmacja, IV r.) oraz przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Wiktoria Figiel (farmacja, V r.).