Nabór wniosków w konkursie PRELUDIUM 21

StartNaukaAktualnościNabór wniosków w konkursie ...

Nabór wniosków w konkursie PRELUDIUM 21

12.05.2022

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs PRELUDIUM 21 na projekty badawcze przeznaczone dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. Budżet całego konkursu wynosi 30 mln zł.


DLA KOGO?

Kierownikiem projektu może być osoba rozpoczynająca karierę naukową nieposiadająca stopnia naukowego doktora oraz niebędąca laureaem wcześniejszych edycji konkursu PRELUDIUM. Do zespołu badawczego mogą należeć jedynie: kierownik projektu, opiekun naukowy i opcjonalnie, wykonawca, który posiada co najwyżej stopień doktora.


TEMATYKA KONKURSU

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN.


NA CO?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN, w jednym z 3 działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.


CZAS TRWANIA PROJEKTU

Projekty mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.


CO FINANSUJE PROGRAM?

NCN finansuje 100% kosztów badań.

Określone są górne limity wartości budżetu:
 • 70 000 zł w projektach trwających 12 miesięcy;
 • 140 000 zł w projektach trwających 24 miesiące;
 • 210 000 zł w projektach trwających 36 miesięcy.

Z kosztów bezpośrednich można zaplanować wydatki na:

 • wynagrodzenia dla kierownika projektu i ewentualnego wykonawcy;
 • zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania (maksymalny limit to 30% wartości budżetu);
 • zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 • usługi obce;
 • wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 • inne koszty niezbędne do realizacji projektu, zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych.

Z kosztów pośrednich można opłacać:

 • koszty OpenAccess w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich (wyłącznie koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie);
 • pozostałe koszty niezbędne do realizacji badań, które nie są związane z nimi bezpośrednio (np. adaptacje pomieszczeń, meble biurowe itp.)

Koszty pośrednie stanowią 20% wszystkich kosztów bezpośrednich projektu. Kierownik projektu ma do dyspozycji 25% z tej kwoty.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

ZAREJESTRUJ WNIOSEK

Wniosek do NCN składany jest wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2022 r.

Termin składania wniosków w NCN upływa 15 czerwca 2022 r. o godzinie 16:00.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową dostępną na stronie NCN


DODATKOWE INFORMACJE

Dane Uczelni do umieszczenia we wniosku znajdą Państwo w załączonym wzorze.

Prezentacja dotycząca Planu Zarządzania Danymi oraz opis kwestii etycznych (167 KB).


WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM) wniosku projektowego. W celu umówienia się na indywidualne spotkanie prosimy o kontakt mailowy z Działem Projektów Badawczych.

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką: biblinf@gumed.edu.pl

Przy tworzeniu opisów merytorycznych mogą Państwo posłużyć się następującymi wzorami: 1 (120 KB) 2 (119 KB).

Dostępne są również materiały ze szkoleń organizowanych prze Dział Projektów Badawczych z tematyki objętej naborem: