Nabór wniosków w konkursie OPUS 23

StartNaukaAktualnościNabór wniosków w konkursie ...

Nabór wniosków w konkursie OPUS 23

12.05.2022

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs OPUS 23 na projekty badawcze. Konkurs ten otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • z udziałem partnerów zagranicznych.

UWAGA w konkursie OPUS 23 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie partnera zagranicznego.


DLA KOGO?

Kierownikiem projektu może być osoba:
  • zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w GUMed na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę etatu,
  • osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora) z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2012 r.).

UWAGA: kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu.


NA CO?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN, w jednym z 3 działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

ZAREJESTRUJ WNIOSEK

Wniosek do NCN składany jest wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2022 r.

Dla projektów składanych w ramach grupy podmiotów naukowych prosimy o indywidualne zgłaszanie potrzeby podpisania porozumienia z Partnerami projektu w terminie do 18 maja 2022 r.

Termin składania wniosków w NCN upływa 15 czerwca 2022 r. o godzinie 16:00.


CO FINANSUJE PROGRAM?

NCN finansuje 100% kosztów badań. Pozyskane środki dają możliwość m.in.:
  • rozwoju zespołu badawczego projektu (w tym wynagrodzenia i stypendia),
  • zakupu aparatury naukowo-badawczej,
  • zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań,
  • opłacenia uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych, opłacenia druku publikacji naukowych,

W konkursie OPUS 23 można złożyć wnioski na projekty trwające 1, 2, 3 lub 4 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 400 mln zł.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową dostępną na stronie NCN


DODATKOWE INFORMACJE

Dane Uczelni do umieszczenia we wniosku znajdą Państwo w załączonym wzorze.

Prezentacja dotycząca Planu Zarządzania Danymi oraz opis kwestii etycznych (167 KB).


WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM) wniosku projektowego. W celu umówienia się na indywidualne spotkanie prosimy o kontakt mailowy z Działem Projektów Badawczych.

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką: biblinf@gumed.edu.pl

Przy tworzeniu opisów merytorycznych mogą Państwo posłużyć się następującymi wzorami 1 (120 KB) 2 (119 KB).

Dostępne są również materiały ze szkoleń organizowanych przez Dział Projektów Badawczych z tematyki objętej naborem: