22. edycja Nagród Naukowych POLITYKA

StartNaukaKonkursy/ogłoszenia22. edycja Nagród Naukowych...

22. edycja Nagród Naukowych POLITYKA

8.04.2022

Szanowni Państwo,

Fundacja Tygodnika POLITYKA przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców do 22. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI.

Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku lub dwóch lat minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym – może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia.

Piątka najlepszych laureatów otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka finalistów otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do 8 czerwca 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Lista 15 finalistów zostanie opublikowana na łamach POLITYKI 14 września, a laureaci zostaną ogłoszeni w październiku 2022 r.

Informacje o programie, składy Kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie polityka.pl/stypendia.