Rektor wręczył nominacje

7.04.2022

Prof. Jacek Bigda i prof. Agnieszka Zimmermann odebrali 6 kwietnia br. z rąk rektora prof. Marcina Gruchały nominacje na nowe stanowiska. Od 1 kwietnia br. obowiązki prorektora ds. rozwoju i organizacji kształcenia, pierwszego zastępcy Rektora prof. Bigda będzie łączył z pracą na stanowisku p.o. kanclerza, natomiast dr hab. Agnieszce Zimmermann, prof. uczelni powierzono nadzór nad systemem zapewnienia jakości kształcenia w ramach nowo utworzonej funkcji – prorektor ds. jakości kształcenia.

Od 2016 r. prof. Jacek Bigda pełni funkcję prorektora ds. rozwoju i organizacji kształcenia. Wcześniej był pełnomocnikiem Rektora ds. strategii i współpracy międzynarodowej, prorektorem ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej, a także dziekanem i prodziekanem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Prof. Zimmermann pełniła dotychczas funkcję prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich oraz pełnomocniczki Rektora ds. jakości kształcenia.


_DSC4007.JPG

od lewej: prof. Marcin Gruchała, prof. Agnieszka Zimmermann, prof. Jacek Bigda

Tego samego dnia rektor prof. Marcin Gruchała wraz z prorektorem ds. studenckich dr. hab. Tomaszem Smiataczem spotkali się z przewodniczącymi Uczelnianego Samorządu Studenckiego – kończącym kadencję Bartoszem Fałkowskim i nowo wybraną Aleksandrą Ziółkowską. Rektorzy podziękowali Bartoszowi Fałkowskiemu za wieloletnie, ponadprzeciętne zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz społeczności akademickiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym m.in.: pełnienie funkcji przewodniczącego USS w latach 2019-2022, skarbnika USS w latach 2016-2017, członka Rady Uczelni, Senatu GUMed, Prezydium KWSM PSRP, Kolegium Elektorów, Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz delegata Uczelni w Komisji Wyższego Szkolnictwa PSRP w latach 2016-2022. Rozpoczynającej kadencję Aleksandrze Ziółkowskiej pogratulowali wyboru na funkcję przewodniczącej Uczelnianego Samorządu Studenckiego GUMed oraz życzyliwielu sukcesów w realizacji nowych zadań.


_DSC4020.JPG

od lewej: prof. Marcin Gruchała, Bartosz Fałkowski, Aleksandra Ziółkowska, dr hab. Tomasz Smiatacz

Więcej informacji na temat zmian organizacyjnych w GUMed można znaleźć w informacji.

fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed