Zmiany organizacyjne w GUMed

31.03.2022

Początek kwietnia przynosi szereg istotnych zmian w zakresie funkcjonowania naszego Uniwersytetu. Po niemal dwóch dekadach kanclerz Marek Langowski kończy pracę na dotychczasowym stanowisku. Mimo wieku emerytalnego nie żegna się jednak z Uczelnią – swoją wiedzą i doświadczeniem będzie nas nadal wspierał jako pełnomocnik Rektora ds. inwestycji. Pełniącym obowiązki kanclerza od 1 kwietnia br. będzie natomiast prof. dr hab. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia, pierwszy zastępca Rektora. Profesor Bigda ma wieloletnie doświadczenie w pracy w strukturach administracyjnych Uczelni. Od 2016 r. pełni funkcję prorektora ds. rozwoju i organizacji kształcenia. Wcześniej był pełnomocnikiem Rektora ds. strategii i współpracy międzynarodowej, prorektorem ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej, a także dziekanem i prodziekanem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Nadzór nad systemem zapewnienia jakości kształcenia, znajdujący się dotychczas w obszarze działania prorektora ds. rozwoju i organizacji kształcenia, z dniem 1 kwietnia br. zostaje przekazany dr hab. Agnieszce Zimmermann, prof. uczelni, nowej prorektor ds. jakości kształcenia. Prof. Zimmermann pełniła dotychczas funkcję prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich oraz pełnomocniczki Rektora ds. jakości kształcenia.

Na funkcję prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej odpowiedzialnej za kwestie jakości kształcenia i praktyk studenckich została powołana z dniem 1 kwietnia br. dr hab. Magdalena Błażek, p.o. kierownik Katedry Psychologii, kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed.

od lewej: Marek Langowski, prof. Jacek Bigda, dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, dr hab. Magdalena Błażek

od lewej: Marek Langowski, prof. Jacek Bigda, prof. Agnieszka Zimmermann, prof. Magdalena Błażek

fot. Paweł Sudara i Zbigniew Wszeborowski/GUMed