WIB - Drugi konkurs na zespoły badawcze

StartNaukaKonkursy/ogłoszeniaWIB - Drugi konkurs na zesp...

WIB - Drugi konkurs na zespoły badawcze

7.04.2022

Szanowni Państwo,

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy ogłasza konkurs na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze: biotechnologia medyczna – onkologia.

Przykładowa tematyka badawcza w ramach obszaru biotechnologia medyczna – onkologia może dotyczyć:

  • onkologii precyzyjnej, w tym nowych terapii immuno-onkologicznych;
  • zapobiegania nawrotom chorób nowotworowych, przez poznanie ich mechanizmów i wypracowanie odpowiednich interwencji;
  • diagnostyki: wytworzenia selektywnych, specyficznych i kosztowo-efektywnych markerów do wczesnej detekcji chorób nowotworowych;
  • wyjaśnienia mechanizmów i procesów kluczowych dla rozwoju nowotworów;
  • innych, istotnych terapeutycznie i społecznie tematów z obszaru biotechnologii medycznej – onkologii.

Wnioski należy złożyć w terminie 19-30 września 2022 r. do godz. 16:00.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Wniosek wraz z instrukcją jego wypełnienia oraz zestawienie wszelkich potrzebnych dokumentów znajdą Państwo na stronie organizatora: ogłoszenia o konkursach