StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Nagrody Złoty OTIS 2022 prz...

Nagrody Złoty OTIS 2022 przyznane

23.03.2022

prof. Janusz Limon
prof. Janusz Limon

Profesor Janusz Limon, emerytowany kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Medycznej GUMed otrzymał nagrodę Złoty OTIS w kategorii za dorobek życia w medycynie. Naukowiec jest specjalistą w zakresie genetyki klinicznej, którego osiągnięcia w diagnostyce są na co dzień wykorzystywane przez laboratoria genetyczne w Polsce i na świecie. Obecnie zaangażował się w prace dotyczące etyki w badaniach naukowych.

dr Karol Steckiewicz
dr Karol Steckiewicz


Doktor Karol Steckiewicz, asystent w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii został wyróżniony w kategorii debiuty w medycynie. Młody naukowiec w swojej pracy skupia się na zastosowaniu mikro- i nanocząsteczek w medycynie. W ubiegłym roku, jako trzecia osoba w Polsce i pierwsza w naszej Uczelni, obronił pracę doktorską, będąc jeszcze studentem. Promotorem doktoratu była prof. Iwona Inkielewicz-Stępniak, kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Farmaceutycznej.

Nagrody Zaufania Złoty OTIS to środowiskowe wyróżnienia przyznawane przez pismo medyczne Świat Lekarza od 2004 r. za szczególne osiągnięcia w zakresie medycyny. Laureatów wybiera kapituła złożona z przedstawicieli nauki i medycyny oraz reprezentantów organizacji pacjentów i przemysłu farmaceutycznego. Więcej informacji o Nagrodzie i jej historii znajduje się na stronie Złoty OTIS.