Pierwszy taki student w GUMed

23.03.2021

Karol Steckiewicz otworzył nowy rozdział w historii Uczelni. Jako trzecia osoba w Polsce i pierwsza w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym uzyskał stopień doktora jeszcze przed ukończeniem studiów. Nadal bowiem jest studentem VI r. kierunku lekarskiego. Promotorem obronionej z wyróżnieniem pracy doktorskiej pt. Wpływ modyfikacji mikrocząstek i nanocząstek na ich aktywność cytotoksyczną i właściwości przeciwbakteryjne w badaniach in vitro jest prof. Iwona Inkielewicz-Stępniak, kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Farmaceutycznej GUMed.

Karol Steckiewicz
Karol Steckiewicz

- Naukowcem chciałem być od zawsze, natomiast swoją pierwszą pracę badawczą napisałem w liceum. Fascynowało mnie to, jak globalny problem można przenieść do skali laboratoryjnej i szczegółowo go opisać, dlatego już od pierwszego roku studiów dążyłem do tego, żeby zacząć się realizować w tym kierunku. Nie planowałem szybkiego zdobycia stopnia naukowego doktora, wynikało to raczej z prowadzonej przeze mnie działalności: publikowałem artykuły, zdobywałem granty, wyjeżdżałem na konferencje i staże zagraniczne – mówi Karol Steckiewicz. – Mam to szczęście, że nauka jest moim hobby. Uwielbiam spędzać czas, robiąc eksperymenty czy czytając publikacje naukowe. Szczególnie satysfakcjonujący jest moment, kiedy doświadczalnie udaje mi się potwierdzić hipotezę czy rozwiązać problem naukowy. Trudno mi porównać to uczucie do czegokolwiek innego.

Młody badacz może pochwalić się znacznym dorobkiem naukowym. Pełnił funkcję kierownika trzech grantów naukowych oraz grantu edukacyjnego. Był stypendystą Ministra Zdrowia, Rektora GUMed oraz British Lung Fundation. Trzykrotnie otrzymał Nagrody Rektora indywidualne i zespołowe. Opublikował jako pierwszy autor pięć artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej oraz dwa rozdziały w książkach. Osiemnaście razy prezentował wyniki na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, osiem z tych wystąpień zostało nagrodzonych. Odbył dwa staże zagranicznie na Uniwersytecie Cambridge w zespole prof. Stefana Marciniaka. Współorganizował sześć konferencji naukowych. Jest członkiem zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego GUMed oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

W kwietniowym numerze Gazety GUMed ukaże się szeroki wywiad z Karolem Steckiewiczem, w którym opowiada o drodze do swojego sukcesu, zainteresowaniach oraz planach na przyszłość. Krótka zapowiedź rozmowy znajduje się w poniższym filmie.

Avatar prof. Radosław Owczuk

dziekan Wydziału Lekarskiego

- Karol Steckiewicz jest pierwszym doktorem w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, który uzyskał ten stopień naukowy jeszcze w trakcie studiów oraz trzecią taką osobą w Polsce. To nie tylko jego sukces, ale też całej Uczelni. Cieszymy się, że możemy kształcić tak zdolnych studentów. Ich sukcesy są jednocześnie dowodem na wysoki poziom dydaktyki w GUMed. Gratuluję mu tego osiągnięcia i bardzo cieszę się, że zdecydował się pozostać w naszym Uniwersytecie, gdzie będzie kontynuował swoje badania oraz pracę kliniczną, godnie reprezentując go również na zewnątrz przy okazji różnego rodzaju wydarzeń.

W pracy naukowca istotne są dociekliwość i chęć zdobywania wiedzy, a także zdolność do opisywania wyników swoich badań i znajdowania dla nich praktycznego zastosowania. To właśnie cechuje bardzo dobrych badaczy, a nie mam wątpliwości, że Karol Steckiewicz aspiruje do tego miana. Zarówno tak szybkie uzyskanie przez niego doktoratu, jak i jego postawa w całym okresie studiów są ponadto dowodem, że Wydział Lekarski naszego Uniwersytetu wykonuje bardzo dobrą pracę i przekazuje studentom nie tylko wiedzę medyczną, ale też prawidłowe wzorce postaw, takie jak pracowitość, wytrwałość w dążeniu do celu i chęć poznawania otaczającego nas świata. Jestem przekonany, że sukces Karola Steckiewicza będzie przykładem dla innych – obecnych i przyszłych – studentów, którzy zdecydują się związać w przyszłości z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.