StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Kształcenie w systemie hybr...

Kształcenie w systemie hybrydowym

2.10.2020

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, w nowym roku akademickim Gdański Uniwersytet Medyczny wprowadza nauczanie w systemie hybrydowym. Oznacza to, iż zajęcia na wszystkich kierunkach będą prowadzone w formie bezpośredniej, kontaktowej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W trybie zdalnym zostaną zrealizowane w całości wykłady i seminaria, jak również większość fakultetów, natomiast w formie tradycyjnej będą prowadzone ćwiczenia w laboratoriach oraz zajęcia praktyczne wymagające kontaktu z pacjentem i bezpośredniej interakcji z nauczycielem akademickim. Szczegółowe informacje o planach studiów na poszczególnych kierunkach dostępne są na stronie BIP zakładka Uchwały Senatu.

Chcąc zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa, podjęto decyzję o zmniejszeniu liczebności grup odbywających zajęcia w formie bezpośredniej, szczególnie w zamkniętych przestrzeniach laboratoryjnych. Ponadto opiekunowie poszczególnych roczników starają się ułożyć plany w taki sposób, aby zajęcia zdalne i tradycyjne były realizowane w odrębnych blokach godzinowych, dniach lub naprzemiennych tygodniach.

Zasady zakwaterowania w Domach Studenckich określa zarządzenie Rektora z 7 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA w sprawie minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusem COVID-19 w Domach Studenta Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (125 KB)

Obowiązujące w naszej Uczelni zapisy dotyczące bezpieczeństwa w okresie epidemicznym COVID-19 przedstawiono w komunikacie Rektora z 31 sierpnia br.

KOMUNIKAT REKTORA: Zasady bezpieczeństwa i organizacji zajęć tradycyjnych w okresie epidemicznym COVID-19 (62,8 KB)