Tajemnice z muzealnej półki

12.11.2019

skanowanie0001.jpg
skanowanie0002.jpg

Był piątek, 7 listopada 1980 roku. Niespokojna jesień po strajkowym lecie. Czas wielkich nadziei i ogromnego społecznego zaangażowania w sprawy kraju. Od najdrobniejszych po zasadnicze.

W gdańskim Urzędzie Wojewódzkim toczyły się od kilku dni negocjacje na temat wypełnienia Porozumień Sierpniowych z Gdańska i Szczecina pomiędzy NSZZ Solidarność Służby Zdrowia a stroną rządową. W piątek, 7 listopada rozmowy zostały zerwane, a w Sali Herbowej Urzędu Związkowcy rozpoczęli strajk okupacyjny. Negocjacje były uważnie śledzone przez studentów AMG, w Sali wykładowej Starej Anatomii (AGN) odbył się wiec, zakończony powołaniem Komitetu Organizacyjnego Studenckiej Akcji Solidarnościowej i ogłoszeniem okupacyjnego strajku solidarnościowego studentów AMG.

Po nocy spędzonej w Starej Anatomii strajk przeniósł się do obszerniejszego, i uważanego za bezpieczniejszy, budynku IBM (dziś Collegium Biomedicum). Obawiano się, bowiem prób prowokacji i interwencji ze strony Służby Bezpieczeństwa i Milicji.

Korytarze, sale wykładowe i seminaryjne, znaczna część pomieszczeń IBM przez 9 dni – do 17 listopada stały się domem dla 2000 (w szczytowym okresie trwania protestu)1 protestujących.

Obszerny materiał na ten temat przedstawiony został w ubiegłym roku w cyklu „Kalejdoskop 100 lat”.

W międzyczasie zbiory Muzeum GUMed wzbogaciły się o kolejne cenne i interesujące eksponaty związane z tym wydarzeniem.

Koperty pocztowe z pieczątkami komentującymi przebieg strajku:

  • 7 listopad – Strajk studentów AMG
  • 11 listopad – Strajk trwa
  • 17 listopad – Zwycięstwo

Zaledwie 10 dni. Trzy różne pieczątki. Możemy tylko domyślać się myśli i emocji osób projektujących pieczątki, a potem pracowicie i starannie je wykonujących. Jedno zapewne było pewne – „Zwycięstwo” z 17 listopada, choć przez chwilę wiązało się z radością, może nawet euforią, nadzieją i ulgą. Kolejne miesiące nie były spokojne…

Koperty przekazał do Muzeum GUMed prof. Janusz Limon.

1 Latoszek Marek red.: Listopad’80. Czas studentów i Służby Zdrowia. 2008, Pelplin, Bernardinum, str. 19.