Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacj...

StartUczelniaKalendarium wydarzeńInterdyscyplinarne leczenie...

Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy

Celem Konferencji jest przybliżenie jakie czynniki endogenne i egzogenne mogą mieć wpływ na zaburzenia w układzie rozrodczym oraz jakie znaczenie ma obserwacja biowskaźników płodności przez pacjentki dla potrzeb prowadzenia celowanej diagnostyki i terapii.

  • kierownik naukowy konferencji – dr Aleksandra Maria Kicińska, Katedra i Zakład Fizjologii GUMed
  • przewodniczący komitetu organizacyjnego – dr hab. Tomasz Wierzba, Katedra i Zakład Fizjologii GUMed
  • link do wydarzenia na Facebooku
  • osoba odpowiedzialna za promocje wydarzenia – mgr Aneta Mazurowska

Czas i miejsce:

6.04.2019

9-16:30

Auditorium Primum im. prof. Narkiewicza, Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42, Atheneum Gedanense Novum