Nowy rok akademicki 2018/2019 oficjalnie rozpoczęty

Nowy rok akademicki 2018/2019 oficjalnie rozpoczęty

8.10.2018

Ponad 1600 studentów pierwszego roku oficjalnie rozpoczęło studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się 8 października br. w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza (Atheneum Gedanense Novum).

Uroczystość zaszczycili obecnością m.in.: Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu; Dariusz Drelich, wojewoda pomorski; Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego; Paweł Orłowski, wicemarszałek województwa pomorskiego; Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, rektorzy i prorektorzy uczelni krajowych oraz wielu gości.

Rektor GUMed prof. Marcin Gruchała w swoim przemówieniu podkreślił, że przed Uczelnią rok pełen wyzwań związanych z wdrożeniem Konstytucji dla Nauki, która w sposób istotny zmienia dotychczasowe zasady organizacji i ustroju polskich uczelni. – Z całą stanowczością pragnę Państwa zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby projektowane zmiany, które w wielu aspektach istotnie odbiegają od dotychczasowych rozwiązań funkcjonujących w naszej Uczelni i mogą budzić niepokój środowiska, były wprowadzane w sposób transparentny, z zachowaniem tradycyjnej struktury wydziałowej GUMed i poszanowania kolegialnego trybu podejmowania decyzji – zapewniał rektor Gruchała.

Podczas uroczystości prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręczył Jerzemu Szarafińskiemu, odchodzącemu dyrygentowi Chóru GUMed okolicznościowy medal związany z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a członkowie Chóru czerwone róże.

Wykład inauguracyjny pt. „Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” wygłosił prof. Wiesław Makarewicz, były rektor GUMed, pierwszy Honorowy Profesor GUMed.

Towarzysząca inauguracji roku akademickiego 2018/2019 wystawa w Muzeum GUMed jest podsumowaniem publikowanego na stronie Uniwersytetu od lutego br. cyklu prezentacji historycznych, których osią jest stulecie niepodległej Polski, uzupełnionego o jeszcze nieprezentowane dokumenty, pamiątki, inne artefakty. Głównym celem wystawy jest ukazanie polskiego dorobku intelektualnego ostatnich 100 lat, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieje Wydziału Lekarskiego USB oraz Uczelni od 1945 r. W ekspozycji wykorzystane zostały zbiory Muzeum, jak i specjalnie na tę okazję pozyskane depozyty. Sto lat to w najnowszej historii okres burzliwy, obfitujący z dramatyczne wydarzenia, wielkie przemiany świata, ale również niespotykane dotąd osiągnięcia nauki i postęp jaki dokonał się dzięki niej w każdej dziedzinie. Medycyna jest oczywiście beneficjentem tego procesu. Jednocześnie sto lat to suma drobnych wydarzeń, niekiedy istotnych tylko przez krótką chwilę, a dziś już zapomnianych. To równocześnie działalność tysięcy osób, często bezimiennych, odciskających swe piętno w mikrokosmosie, jakim jest GUMed.