GUMed Europejskim Uniwersytetem w konsorcjum ACE2-EU

1.07.2024

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał pozytywną decyzję Komisji Europejskiej o zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu nowego sojuszu Applied, Connected, Entrepreneurial and Engaged European University (ACE2-EU). Konsorcjum, do którego przystąpił GUMed, jest jednym z najlepiej ocenionych w grupie 56 wniosków o dofinansowanie z całej Europy.

Celem ACE2-EU jest wyposażenie studentów, pracowników, badaczy i zewnętrznych interesariuszy w wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do wspólnego stawienia czoła przyszłym wyzwaniom społecznym w Europie. Sprostanie tym wyzwaniom, w tym transformacji cyfrowej i ekologicznej oraz kwestiom społeczno-gospodarczym, zapewni zrównoważoną transformację społeczną. Aby wypełnić tę misję, Gdański Uniwersytet Medyczny, wspólnie z grupą 8 uniwersytetów, otrzyma dofinansowanie na utworzenie nowego sojuszu Europejskich Uniwersytetów w kwocie 14,3 mln euro z Komisji Europejskiej.

Zgodnie z decyzją rektora prof. Marcina Gruchały, za przygotowanie wniosku do KE po stronie Uczelni odpowiadał interdyscyplinarny zespołu ds. przygotowania wniosku aplikacyjnego dla inicjatywy sojuszu Uniwersytetów Europejskich, pod kierownictwem rektora elekta prof. Michała Markuszewskiego, prorektora ds. nauki.


ACE_Logo.png

Liderem ACE2-EU jest Politechnika w Santarém z Portugalii. Do konsorcjum, poza GUMed, należą także:

  • Uniwersytet Nauk Stosowanych w Karyntii – Austria
  • Uniwersytet Constantin Brâncusi Târgu – Rumunia
  • Uniwersytet Goce Delcev – Macedonia Północna
  • Kauno Technikos Kolegija – Litwa
  • Uniwersytet Francisco de Vitoria UFV – Hiszpania
  • Łotewska Akademia Kultury – Łotwa
  • Technische Hochschule Ingolstadt – Niemcy.
mapa_ACE2-EU.png

członkowie konsorcjum ACE2-EU

Sojusz pozyskał 56 partnerów instytucjonalnych z całej Europy, tj. przedsiębiorstwa, regiony, duże korporacje przemysłowe i władze państwowe, którzy będą wspierać ideę ACE2-EU.

Do tej pory, w Gdańsku, do podobnych sojuszy udało się przystąpić także Uniwersytetowi Gdańskiemu (sojusz SEA-EU) oraz Politechnice Gdańskiej (sojusz ENHANCE). W całej Polsce, po rozstrzygnięciu aktualnego naboru, do sojuszy należeć będą łącznie 32 uczelnie.

Uczestnictwo w sojuszu oficjalnie wspieranym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ stwarza wielkie możliwości zacieśniania współpracy oraz realizacji wspólnych studiów, wymiany akademickiej, tworzenia inkubatorów i nowych międzynarodowych form kształcenia studentów. W ramach projektu ACE2-EU planowana jest intensyfikacja wymiany akademickiej, finansowanie międzynarodowych nowoczesnych projektów dydaktycznych, zwiększone zaangażowanie studentów w tworzenie form nauczania oraz wsparcie dla przygotowania absolwentów do jak najlepszego odpowiadania na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Oficjalne wyniki naboru na nowe sojusze dostępne są na stronie.

Szczegółowe informacje o działalności ACE2-EU oraz o jego członkach dostępne są pod adresem https://ace-eu.ipsantarem.pt. Więcej informacji o Europejskich Uniwersytetach znaleźć można na stronie internetowej.

grafiki ACE2-EU