Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńIV Konferencja Naukowa „Int...

IV Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu”

Czwarta edycja Konferencji Naukowej Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu poświęcona pamięci profesora Piotra Lassa odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2024 r. w audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa w Centrum Medycyny Inwazyjnej. Organizatorami wydarzenia są naukowcy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zostało ono objęte patronatem honorowym rektora GUMed prof. Marcina Gruchały.

Celem spotkania jest wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin będących na różnych etapach rozwoju swojej kariery. Będzie ono także okazją do integracji środowiska naukowego różnych dyscyplin i stworzenia nowych możliwości w budowaniu interdyscyplinarnych i międzyuczelnianych zespołów badawczych. Komitet Naukowy wydarzenia przygotował konkurs z nagrodami dla najlepszych prac przygotowanych przez studentów i młodych naukowców. Streszczenia wykładów, wystąpień ustnych oraz posterów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych w Wydawnictwie GUMed.

program IV Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” (846 KB)


Do udziału w konferencji konieczna jest uprzednia rejestracja online możliwa do 31 maja 2024 r. Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na jej stronie internetowej.

Czas i miejsce:

2024-06-13 - 2024-06-15

godziny podawane na bieżąco przez organizatora

audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa w Centrum Medycyny Inwazyjnej, ul. Mariana Smoluchowskiego 17, Gdańsk