Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńVIII Ogólnopolskie Symulacj...

VIII Ogólnopolskie Symulacje Diagnostyczne

W dniach 13-15 maja 2024 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbędą się VIII Ogólnopolskie Symulacje Diagnostyczne.

OSD to od 8 lat ważne wydarzenie w akademickich kalendarzach i sposób na sprawdzenie umiejętności oraz wiedzy studentów ze studiów w zakresie medycyny laboratoryjnej, w środowisku symulacji prawdziwego procesu diagnostycznego. Zadania konkursowe bazują na zdolności analizowania i wyciągania wniosków, obejmują również trening umiejętności praktycznych.

Jako jedyne tego typu wydarzenie dla studentów analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej, zmagania zwracają uwagę na odpowiedzialność oraz istotną rolę diagnosty laboratoryjnego w procesie stawiania diagnozy i w ochronie zdrowia. Konkurs trwa trzy dni, w trakcie których 3-osobowe zespoły studentów, reprezentujące poszczególne uczelnie medyczne, otrzymują do rozwiązania różne zadania i problemy diagnostyczne.

Tegoroczne konkurencje konkursowe obejmują: diagnostykę laboratoryjną, hematologię laboratoryjną i serologię, mikrobiologię, chemię kliniczną i analitykę ogólną, genetykę, parazytologię, toksykologię.

Współorganizatorami VIII Ogólnopolskich Symulacji Diagnostycznych są: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Chemii Klinicznej, Zakład Parazytologii Tropikalnej, Katedra i Zakład Toksykologii oraz Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronatem honorowym wydarzenie objęli m.in. rektor GUMed prof. Marcin Gruchała oraz Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

Czas i miejsce:

2024-05-13 - 2024-05-15

godziny podawane na bieżąco przez organizatora

Gdański Uniwersytet Medyczny