StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2023/2024Międzynarodowe badanie właś...

Międzynarodowe badanie właściwości ludzkiego mleka

26.02.2024

Pierwsze spotkanie naukowców w ramach wieloośrodkowego, międzynarodowego badania nad strukturą mleka ludzkiego odbyło się 21 lutego 2024 r. na Politechnice Gdańskiej. Projekt realizowany będzie przez badaczy Uczelni Fahrenheita (z Politechniki Gdańskiej we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym) w ramach konkursu OPUS 24+LAP/Weave Narodowego Centrum Nauki. Prace badawcze będą prowadzone we współpracy z naukowcami z Niemiec. Na realizację badań w Polsce przyznano finansowanie w wysokości 1 952 240 zł. Towarzyszące badania partnera z Niemiec finansowane będą przez DFG (German Research Foundation).

Projekt pt. Trawienie mleka ludzkiego w odniesieniu do niemowląt urodzonych przedwcześnie, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. uczelni z Wydziału Chemicznego PG (lider konsorcjum), realizowany we współpracy z prof. Jensem Brockmeyerem z Uniwersytetu w Stuttgarcie a także z dr Iwoną Domżalską-Popadiuk, p.o. kierownika Kliniki Neonatologii GUMed oraz mgr Izabelą Drążkowską i dr Joanną Jassem-Bobowicz z tej samej jednostki, będzie pierwszym na taką skalę międzynarodowym, kooperacyjnym badaniem wpływu struktury mleka ludzkiego na uwalnianie składników odżywczych podczas trawienia. Będzie on realizowany na Wydziale Chemicznym PG przez naukowców z Katedry Technologii Koloidów i Lipidów, Katedry Chemii Analitycznej oraz Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności.


od lewej: dr hab. Adam Macierzanka, prof. PG, dr Iwona Domżalska-Popadiuk, mgr Izabela Drążkowska, dr Joanna Jassem-Bobowicz

od lewej: dr hab. Adam Macierzanka, prof. PG, dr Iwona Domżalska-Popadiuk, mgr Izabela Drążkowska, dr Joanna Jassem-Bobowicz

Badacze przypuszczają, że różnice w składzie biochemicznym mleka kobiet rodzących o czasie i przedwcześnie, a także mleka z różnych etapów laktacji (siary i dojrzałego mleka), mają wpływ na jego zachowanie w warunkach gastryczno-jelitowych niemowlęcia oraz strawność głównych zawartych w nim makroskładników odżywczych. Celem naukowców jest dostarczenie obszernych danych naukowych na temat tego, jak etap laktacji może wpływać na trawienie mleka ludzkiego i biodostępność składników odżywczych w układzie pokarmowym wcześniaków oraz niemowląt urodzonych o czasie. Zdobyte dane wykorzystane zostaną m.in. w modelowaniu matematycznym, którego wyniki będą mogły stanowić podstawę naukową do projektowania składu i struktury nowych suplementów mleka ludzkiego, przeznaczonych do karmienia niemowląt urodzonych o czasie lub przedwcześnie, na różnych etapach ich rozwoju.

Zrozumienie tego, w jaki sposób skład mleka ludzkiego pochodzącego z różnych etapów laktacji wpływa na tempo jego trawienia, ma ponadto pomóc lepiej poznać sposoby rozwoju mechanizmów metabolicznych w organizmie w bardzo wczesnym okresie życia. Pozwoli także dowiedzieć się, w jaki sposób te aspekty mogą zapobiegać rozwojowi chorób przewlekłych w późniejszym życiu. Obecnie brakuje dostępnych wyników badań w tym obszarze.

fot. Paweł Sudara/GUMed, archiwum prywatne