Kobiecym głosem o nauce

19.02.2024

Pierwszy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce odbył się 15 lutego 2024 r. Inicjatorkami spotkania były studentki IV r. kierunku lekarskiego: Julia Franceson, Martyna Padzik, Aleksandra Oleś, członkinie SKN Patofizjologii. Podczas międzypokoleniowego wydarzenia trójmiejskie badaczki podzieliły się doświadczeniami i dobrymi radami z młodszymi koleżankami, które rozważają rozpoczęcie kariery naukowej.

P.Sudara_-_Międzynarodowy_Dzień_Kobiet_i_Dziewcząt_w_Nauce_-_007.jpg


Ekspercki głos w spotkaniu zabrały: prof. Anna Żaczek, prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, p.o. dyrektora Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej, kierująca Zakładem Onkologii Translacyjnej, prof. Ewa Łojkowska, kierująca Zakładem Ochrony i Biotechnologii Roślin UG, dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG, kierująca Pracownią Immunologii Doświadczalnej i Translacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, dr Izabella Kuźmiuk-Glembin z Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed, dr Katarzyna Kosznik-Kwaśnicka z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej GUMed oraz dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak, prof. IMP PAN z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Na początku spotkania poruszono temat statystyk obrazujących nierówności w przestrzeni naukowej oraz przedstawiono przykładowe działania mające na celu przeciwdziałanie tym nierównościom, takimi jak wdrażanie planów równości płci czy systemowe rozwiązania wspierające rozwój naukowy kobiet (np. programy stypendialne). W toku kolejnych wystąpień okazało się, że choć zaproszone do dyskusji badaczki zajmują się na co dzień różnymi dziedzinami nauki, pracują na różnych stanowiskach i w różnych instytucjach, to na swojej drodze napotkały wiele podobnych problemów, choćby tych związanych z godzeniem życia rodzinnego i pracy akademickiej. Wielokrotnie podkreślały również, że za każdym, nawet najbardziej spektakularnym sukcesem, stoi wiele wcześniejszych prób, a niekiedy również trudnych decyzji czy niepowodzeń.

P.Sudara_-_Międzynarodowy_Dzień_Kobiet_i_Dziewcząt_w_Nauce_-_018.jpg


Do udziału wydarzeniu zaproszono również współpracującą z GUMed psycholożkę Danutę Rocławską, która pomaga organizacjom dbać o dobrostan pracowników. W nawiązaniu do historii i doświadczeń badaczek starała się zwrócić uwagę na te zasoby, talenty i możliwości, z których mogą czerpać, aby idąc własną drogą, skutecznie wzmacniać swoją pozycję w świecie nauki. Jedną z nich jest budowanie wzmacniającej sieci relacji i integracja kobiecego środowiska naukowego – właśnie ta idea przeświecała organizatorkom spotkania.

Wydarzenie było objęte honorowym patronatem rektora GUMed prof. Marcina Gruchały, Klubu Kobiet Uczelni Farenheita i Ambasadorek Programu Dziewczyny do nauki, przy wsparciu dr n. społ. Agnieszki Anielskiej, koordynatorki ds. popularyzacji nauki z Centrum Analiz Biostatystycznych i Bioinformatycznych. Nad jego organizacją czuwały badaczki GUMed: dr hab. Anna Wardowska z Katedry i Zakładu Fizjopatologii, opiekunka SKN Patofizjologii, dr hab. Katarzyna Lisowska, dr Klaudia Ciesielska-Figlon z Katedry i Zakładu Fizjopatologii oraz dr Aleksandra Rutkowska z Zakładu Anatomii i Neurobiologii, laureatka programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki w 2023 r. i ambasadorka programu Dziewczyny do Nauki.


fot. Paweł Sudara/GUMed