StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2023/2024Studenci S-DISCO rozpoczęli...

Studenci S-DISCO rozpoczęli naukę

19.02.2024

Druga edycja Tygodnia Orientacyjnego S-DISCO odbyła się w dniach 12-16 lutego 2024 r. w murach naszej Uczelni. Był on przeznaczony dla studentów studiów wspólnych Sustainable Drug Discovery (S-DISCO), które od roku akademickiego 2022/2023 współprowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym GUMed. Są to dwuletnie studia stacjonarne II stopnia, zorganizowane na podstawie umowy podpisanej przez GUMed, Ghent University (Belgia), University of Lille (Francja) i University of Groningen (Holandia) w ramach projektu International Master in Sustainable Drug Discovery, finansowanego przez Komisję Europejską w programie Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD).

W semestrze letnim w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rozpocznie naukę 22 studentów zagranicznych, którzy przybyli z takich krajów jak: Egipt, Filipiny, Bangladesz, USA, Nowa Zelandia, Hiszpania, Nepal, Indonezja, Kuba, Kolumbia, Kazachstan, Indie, Kanada, Syria, Peru, Pakistan, Włochy i Wietnam. W Tygodniu Orientacyjnym brali udział również studenci programu wymiany międzynarodowej Erasmus+.

Na zajęciach studentów powitali: prof. Agnieszka Zimmermann, prorektor ds. jakości kształcenia; prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki; dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni, prodziekan WF ds. dydaktycznych oraz dr Małgorzata Wacławik, opiekun studentów.

od lewej: prof. Michał Markuszewski, dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni, prof. Agnieszka Zimmermann

od lewej: prof. Michał Markuszewski, dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni, prof. Agnieszka Zimmermann

Podczas pierwszych trzech dni Welcome Point GUMed zorganizował serię wydarzeń i wykładów, w tym m.in. wykład dotyczący komunikacji przeprowadzony przez Dominikę Bosek z Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, spotkanie z uczelnianym prawnikiem, pracownikami Biblioteki Głównej GUMed, akademików oraz oficerem Policji. Wszystko po to, by ułatwić studentom wdrożenie się w życie akademickie, a także sprostać wyzwaniom, jakie spotkają w nowym kraju i mieście. Po zakończeniu pierwszego dnia zajęć studenci uczestniczyli w integracyjnym lunchu, podczas którego mogli spróbować m.in. polskich pierogów.

Nowo przybyli studenci wzięli udział w lekcjach języka polskiego oraz mieli szansę zapoznać się z głównym kampusem GUMed. Marzenę Kołtoniak i Emilię Wiśniewską, koordynatorki Welcome Point, w organizacji wydarzenia wspierali pracownicy Działów: Rekrutacji, Współpracy Międzynarodowej, Osiedla Studenckiego, Promocji, a także Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, Biblioteki Głównej oraz Zespołu Radców Prawnych.

6X_Wvdta.jpg


Kolejne dwa dni Tygodnia Orientacyjnego zostały zorganizowane przez dr. hab. Bartosza Wielgomasa, prof. uczelni oraz dr Małgorzatę Wacławik. Studenci spotkali się z całym zespołem programu S-DISCO, odwiedzili Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego, otrzymali informacje dotyczące przedmiotów i Extranetu oraz zostali oprowadzeni po kampusie WF przez dr Małgorzatę Wacławik i dr Renatę Wawrzyniak.

Więcej na stronie Welcome Point i profilu na Facebooku. Zachęcamy także do zapoznania się z Welcome Point’s Guide.

fot. Karolina Derda/GUMed