StartUczelniaKalendarium wydarzeńProf. Martin Dreyling wykła...

Prof. Martin Dreyling wykład – „Najgorętsze tematy dotyczące leczenia chłoniaków”

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii GUMed zaprasza na wykład otwarty pt. Najgorętsze tematy dotyczące leczenia chłoniaków, który przeprowadzi prof. Martin Dreyling z University Hospital LMU Munich. Wydarzenie odbędzie się 15 lutego br. o godz. 15:00 w formule online.

Sylwetka prelegenta

MD.png

Profesor Martin Dreyling – wybitny ekspert w zakresie leczenia chłoniaków. Koncentruje się naukowo na zagadnieniach takich jak: molekularne podstawy transformacji złośliwej i czynniki podatności na limfomagenezę, rozregulowanie cyklu komórkowego w chorobie modelowej chłoniaka z komórek płaszcza, wtórne zmiany genetyczne i biologiczne, czynniki prognostyczne w chłoniaku złośliwym, innowacyjne podejścia terapeutyczne do chłoniaka o powolnym przebiegu (w tym strategie celowane i immunoterapeutyczne). Od 2005 r. jest członkiem Grupy ds. Nowotworów Hematologicznych (ESMO). Ponadto jest prezesem German Lymphoma Alliance (GLA) i członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA). Stworzył Europejską Sieć Leczenia chłoniaka z komórek płaszcza. Na co dzień pracuje w University Hospital LMU w Monachium. Jest współautorem ponad 300 prac, licznych abstraktów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz rozdziałów książek poświęconych chłoniakowi złośliwemu. Prof. Dreyling jest laureatem wielu nagród, m.in.: nagrody Hermansky’ego w dziedzinie hematologii-onkologii (2017 r.), nagrody Johna Ultmanna (2021 r.) oraz nagrody LMU Teaching Innovation Award – D. Fleischmann (2022 r.).

Bezpośredni link do spotkania.


Plakat.Monika.Koiszewska.png

grafika Monika Koiszewska, Biuro ds. Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” GUMed

fot. archiwum prywatne

Czas i miejsce:

2024-02-15

15:00

online