Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńMiędzynarodowy Dzień Kobiet...

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

Członkinie SKN Patofizjologii GUMed są organizatorkami Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce, który odbędzie się 15 lutego 2024 r. w godz. 15:00-19:00 w sali 103 w AGN. Spotkanie objęte zostało honorowym patronatem rektora GUMed prof. Marcina Gruchały.


Plakat_1-_Międzynarodowy_Dzień_Kobiet_i_Dziewcząt_w_Nauce.png

W programie zaplanowane są wystąpienia badaczek, które opowiedzą o swojej pracy naukowej, o trudnościach, z którymi musiały się mierzyć, a także o łączeniu prowadzenia badań z życiem osobistym.

15:00-15:05 przywitanie gości – dr Aleksandra Rutkowska
15:05-15:15 wykład prof. Ewy Łojkowskiej z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
15:20-15:35 wykład dr Izabelli Kuźmiuk-Glembin
15:35-15:50 wykład dr Katarzyny Kośnik-Kwaśnickiej
15:50-16:05 wykład dr hab. Danuty Gutowskiej-Owsiak
16:05-16:20 wykład dr hab. Anny Żaczek
16:20-17:00 przerwa
17:00-17:30 wykład Danuty Rocławskiej oraz dr hab. inż. Katarzyny Siuzdak
17:30-18:00 otwarta/wspólna dyskusja
18:00-19:00 rozmowy 1 na 1 z zainteresowanymi

Do udziału w spotkaniu konieczna jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz zapisów. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.


Plakat_2-_Międzynarodowy_Dzień_Kobiet_i_Dziewcząt_w_Nauce_(1).png

grafiki Martyna Padzik/GUMed

Czas i miejsce:

2024-02-15

15:00-19:00

sala 103 w AGN (al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk)