O neuroendokrynologii melaniny

O neuroendokrynologii melaniny

25.09.2009

Katedra Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików zapraszają na wykład profesora Andrzeja Słomińskiego z Department of Pathology and Laboratory Medicine Center for Cancer Research The University of Tennessee Health Science Center zatytułowany “Neuroendocrinology of the Melanin Pigmentary System”.

Wykład odbędzie się dnia 29 września 2009 (wtorek) o godzinie 10 w sali seminaryjnej Katedry Biotechnologii Medycznej przy ul. Dębinki 1a (Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna pokój 116). Dodatkowe informacje można uzyskać u dr. Michała Żmijewskiego pod numerem 058 349 14 45 lub pisząc na adres mzmijews@biotech.ug.gda.pl.