Zmarł profesor Kazimierz Jaśkiewicz

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2008/2009Zmarł profesor Kazimierz Ja...

Zmarł profesor Kazimierz Jaśkiewicz

24.09.2009

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24 września 2009 roku odszedł

prof. dr hab. med. Kazimierz Jaśkiewicz,

kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii GUMed, wieloletni nauczyciel akademicki, Człowiek Wielkiego Serca.

Msza św. w intencji zmarłego odbędzie się 29 września o godz. 12.00 w kościele św. Michała przy ul. 3 Maja w Sopocie.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 14 na cmentarzu Srebrzysko.


KazimierzJaskiewicz.JPG

Prof. dr hab. med. Kazimierz Jaśkiewicz urodził się dnia 02.03.1942 roku w Lachowiczach koło Nowogródka. Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w roku 1966. W latach 1966-70 odbywał staże specjalizacyjne w Szpitalu Miejskim w Gdyni. Od 1970 podjął pracę jako asystent w Zakładzie Patomorfologii AMG. W 1973 roku uzyskał specjalizację I stopnia, a w 1976 – II stopnia w zakresie anatomii patologicznej (patomorfologii). W roku 1975 uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Przewlekłe zapalenie mięśnia serca u myszy po zakażeniu wirusami Coxsackie B3 i jego leczenie”. W latach 1976-80 pracował jako adiunkt Zakładu Patomorfologii AMG. W roku 1980 wyjechał z Polski i w okresie 1980-84 zatrudniony był jako patolog w Mont Park Hospital Melbourne Australia, a w latach 1984-88 – w Mont National Research for Nutritional Diseases S.A. MRC Cape Town RPA. W okresie 1988-95 był nauczycielem akademickim w Dept. Of Pathology UTC Medical School Cape Town RPA, od 1991 na stanowisku profesora. W 1994 r. powrócił na Uczelnię do Zakładu Patomorfologii AMG. W roku 1999 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy „Rak przełyku w aspekcie epidemiologicznym, etiopatogenetycznym, cyto- i histoklinicznym”. Od 2002 roku pełnił funkcję kierownika Katedry i Zakładu Patomorfologii GUMed. W latach 2001-2006 był kierownikiem Zakładu Patomorfologii Szpitala Klinicznego AMG. W 2008 został mianowany profesorem nadzwyczajnym.

Dorobek naukowy profesora Kazimierza Jaśkiewicza obejmuje około 200 artykułów naukowych, liczne doniesienia zjazdowe i rozdziały w podręcznikach. Profesor był zaangażowanym dydaktykiem, wychowawcą lekarzy specjalizujących się w patomorfologii, kierownikiem 5 staży specjalizacyjnych w tym zakresie i promotorem 4 prac doktorskich. Profesor był przyjacielem studentów i młodej kadry naukowej, cenionym konsultantem i autorytetem zwłaszcza w dziedzinach takich jak patologia układu pokarmowego i wątroby.

Profesor Jaśkiewicz był członkiem Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Patologów oraz członkiem Royal College of Pathologists, UK. Od 2001 r. pełnił funkcję przewodniczącego oddziału Pomorskiego PTP.

Wielką pasją Profesora była turystyka, sport (narciarstwo, pływanie, wspinaczka górska) oraz muzyka klasyczna. Profesor Kazimierz Jaśkiewicz zmarł 24.09.2009 r. po ciężkiej chorobie w wieku 67 lat. Wspominamy Go jako wspaniałego Człowieka, uznanego Naukowca i oddanego Nauczyciela.