StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2023/2024GUMed członkiem Europejskie...

GUMed członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów

16.11.2023

Gdański Uniwersytet Medyczny został 27 października 2023 r. członkiem European University Association (EUA) – stowarzyszenia zrzeszającego uczelnie wyższe z całej Europy, mającego na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy uczelni oraz działalności dydaktycznej i badawczej. Wraz z GUMed oficjalnie przyjęto do EUA 10 innych ośrodków akademickich z Niemiec, Irlandii, Polski, Ukrainy, Azerbejdżanu i Słowacji.

prof. Michał Markuszewski
prof. Michał Markuszewski

European University Association zrzesza obecnie ponad 850 instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym z 49 krajów, w tym, obok szeregu uczelni wyższych, narodowe konferencje rektorów. Polskę w strukturach stowarzyszenia reprezentuje 38 uczelni oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Poprzez członkostwo w EUA mogą one ściślej współpracować m.in. dzięki wymianom pracowników oraz organizacji różnego rodzaju wydarzeń poświęconych dydaktyce, pracy naukowo-badawczej, a także zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem i strukturą ośrodków akademickich.

To ważne, abyśmy w pełni uczestniczyli w europejskim obiegu myśli i idei kształtujących uniwersytety i akademickość. Od teraz będziemy mieć dostęp do sieci różnorodnych uczelni w Europie, co powinno wesprzeć nas w tworzeniu partnerstw oraz przyczynić się do strategicznego rozwoju Uniwersytetu. Dzięki EUA mamy również szansę zwiększyć naszą międzynarodową rozpoznawalność, a także mieć dostęp do unikalnych danych i analiz wspierających podejmowanie decyzji w Uczelni – mówił prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed.

Szczegółowe informacje o działalności European University Association oraz o jego nowo przyjętych członkach dostępne są na jego stronie internetowej.

Proces aplikowania GUMed w struktury stowarzyszenia zainicjowany został przez prof. Michała Markuszewskiego, prorektora ds. nauki, a koordynowany przez Biuro ds. Umiędzynarodowienia Uczelni pod kierownictwem Ewy Kiszki.

fot. Paweł Sudara/GUMed