StartUczelniaKalendarium wydarzeń„Sięgamy Gwiazd” – wykład o...

„Sięgamy Gwiazd” – wykład otwarty prof. Anny Żaczek

Sięgamy_gwiazd_28.11.2023.png


Gościem kolejnego spotkania z cyklu Sięgamy Gwiazd będzie prof. Anna Żaczek, kierownik Zakładu Onkologii Translacyjnej, p.o. dyrektora Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej, prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, która wygłosi wykład zatytułowany Inwazja odległych galaktyk, czyli o przerzutowaniu w nowotworach. Wydarzenie odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godz. 15:30 w formule hybrydowej w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza w budynku Atheneum Gedanense Novum oraz online.

Spotkanie jest kontynuacją cyklu wykładów otwartych skierowanych do studentek i studentów Uczelni wszystkich kierunków, którego celem jest umożliwienie uczenia się od najlepszych naukowców GUMed. Inicjatorami przedsięwzięcia są prorektor ds. jakości kształcenia dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni oraz dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich.

Więcej informacji oraz link do spotkania dostępne będą w Extranecie.

Fot. Przemysław Świderski

Czas i miejsce:

2023-11-28

15:30

Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza, Atheneum Gedanense Novum, (al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk) oraz online