Klub Kobiet FarU

Pierwsze otwarte spotkanie Klubu Kobiet Uczelni Fahrenheita odbędzie się 20 listopada br. o godz. 16:00 w auli Politechniki Gdańskiej. Wydarzenia skierowane jest do osób zainteresowanych działaniami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Klub Kobiet Uczelni Fahrenheita powstało w czerwcu br., a jego główne założenia to realizacja działań na rzecz współpracy i wymiany doświadczeń, budowanie świadomości wokół zagadnień równości oraz wzajemne wsparcie. Przewodniczącą jest prof. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Inicjatywa zrzesza pracowniczki/ów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Program wydarzenia

  • Zrozumieć gender gaps na rynku pracyprof. Ewa Lechman z Katedry Ekonomii Politechniki Gdańskiej wygłosi wykład inspirowany pracami tegorocznej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii prof. Claudi Goldin
  • Czy dziś Fahrenheit mogłaby być kobietą? O konieczności inwestowania w równość płci w środowisku akademickim – wykład dr hab. Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Magdaleny Żadkowskiej z Zakładu Socjologii Życia Codziennego Uniwersytetu Gdańskiego
  • Networking


PL-KKUF-_Zaproszenie_Desktop_LightBlue.jpg


Czas i miejsce:

2023-11-20

16:00

Aula Politechniki Gdańskiej