StartUczelniaKalendarium wydarzeńProf. Emmanuelle Lipka i dr...

Prof. Emmanuelle Lipka i dr Christophe Furman – wykłady otwarte

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej GUMed jest organizatorem cyklu wykładów otwartych, które wygłoszą prof. Emmanuelle Lipka i dr Christophe Furman z Uniwersytetu Lille. Prelekcje pt. Supercritical fluid chromatography, a green technique for purification: from analytical to preparative scale i Rage and its ligands: study of potential inhibitors of RAGE-ligand interaction odbędą się w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2023 r. w formie zdalnej. Inicjatywa skierowana jest zarówno do studentów, doktorantów jak i pracowników GUMed. Studenci chcący wziąć udział w wykładach zobowiązani są do zapisania się. Zapisy dostępne są na stronie https://szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl/4278 (wykłady prof. Emmanuelle Lipki) oraz https://szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl/4060 (wykłady dr. Christophe’a Furmana).

Profesor Lipka wygłosi dwa wykłady dotyczące nadkrytycznej chromatografii cieczowej (SFC), która może być traktowana jako zielona technika. W pierwszej części omówi aspekty teoretyczne SFC, oprzyrządowanie i przykłady zastosowania tej techniki. W części drugiej skupi się kwestii dotyczącej chiralności związków, odpowiadając na pytanie, czy i dlaczego konieczne jest rozdzielenie enancjomerów. Następnie opisze kolejne kroki, jakie muszą być podjęte przechodząc od skali analitycznej do preparatywnej w przypadku analizy SFC, a także przykłady zastosowań. Specjalistka odnosząc się do kwestii zielonej chemii, oceni wpływ SFC na środowisko w porównaniu do klasycznej wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Doktor Furman wygłosi dwa wykłady dotyczące receptory końcowych produktów zaawansowanej glikacji (receptor for advanced glycation endproducts; RAGE) oraz ich ligandów. RAGE są białkami powierzchniowymi i należą do immunoglobulin. Występują na powierzchni wielu komórek m.in. makrofagów, limfocytów, komórek śródbłonka, mięśni gładkich oraz neuronów. RAGE po związaniu ligandów aktywują szlak przenoszenia sygnału wewnątrzkomórkowego, co prowadzi do pobudzenia czynnika transkrypcyjnego, a w konsekwencji uwalniania przez komórki wielu białek prozapalnych. Dlatego też dr Furman podczas wykładu nie tylko przybliży samą aktywność RAGE oraz ich ligandów, lecz skupi się również na potencjalnych inhibitorach interakcji pomiędzy RAGE a ich ligandami.

Spotkania

Sylwetki prelegentów

Profesor Emmanuelle Lipka jest zatrudniona jako profesor zwyczajny w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Farmaceutycznym w Lille (Francja). Profesor Emmanuelle Lipka jest cenionym specjalistą w dziedzinie metod rozdzielczych m.in. wysokosprawnej chromatografii cieczowej, chromatografii cieczowej w stanie nadkrytycznym i elektroforezie kapilarnej, stosowanych w analizie farmaceutycznej. Obszar jej badań obejmuje przede wszystkim analizę związków chiralnych. Jest autorką 88 artykułów w czasopismach związanych z separacją chiralną i 4 rozdziałów książek dotyczących właściwości chiralnych leków.

Doktor Christophe Furman jest zatrudniony na Wydziale Farmaceutycznym w Lille (Francja) jako adiunkt w Instytucie Chemii Farmaceutycznej Alberta Lespagnola. Specjalizuje się w dziedzinie farmako-biochemii. Dr Furman odpowiada za platformę, na której opracowuje tematykę innowacji terapeutycznych. Jego dziedzina wiedzy obejmuje badanie interakcji molekularnych na potrzeby odkrywania leków w patologiach związanych ze stanem zapalnym. Obecnie koordynuje program Master 2 Drugs: design, synthesis, evaluation and selection of APIs na Wydziale Farmaceutycznym UFR3S oraz jest współkoordynatorem międzynarodowego programu Erasmus Mundus Master S-DISCO (Sustainable Drug Discovery). Po dołączeniu do zespołu prof. E. Boulangera, w jednostce badawczej INSERM 1167 kierowanej przez Pr. P. Amouyela, współkieruje grupą badawczą zajmującą się rozwojem leków kontrolujących stany zapalne. Jest współautorem 54 publikacji (wskaźnik WoS H: 24) i 2 patentów.


Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu PO WER.03.05.00-22-Z082/18.

logowanie.png


Czas i miejsce:

2023-11-30; 2023-12-01

9:00-10:30, 12:00-13:30

online