Jak pozyskać fundusze na działalność naukową

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2008/2009Jak pozyskać fundusze na dz...

Jak pozyskać fundusze na działalność naukową

21.09.2009

“Jak środowisko akademickie może pozyskać fundusze i partnerów do współpracy. Budowanie partnerstwa, finansowanie pomysłów”, to temat szkolenia, które odbędzie się 28 września o godz. 10.00 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. 3 Lipy 3). Szkolenie to rozpocznie cykl warsztatów w ramach projektu “Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed” realizowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Gdyńskim Centrum Innowacji.

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.naukaibiznes.gumed.edu.pl/7585.html.