Nasi naukowcy nagrodzeni

Nasi naukowcy nagrodzeni

15.09.2009

Bartosz Karaszewski (z prawej)
Bartosz Karaszewski (z prawej)
Paweł Wiczling
Paweł Wiczling

Dr Bartosz Karaszewski z Kliniki Neurologii Dorosłych GUMed i dr Paweł Wiczling z Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki GUMed zostali laureatami tegorocznej, czwartej już edycji programu POWROTY/HOMING.

W tym roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała subsydia dla 16 młodych uczonych powracających do kraju z długoterminowego pobytu naukowego za granicą. Naukowcy otrzymają od FNP wsparcie finansowe na poprawę swoich warunków pracy w polskich instytucjach badawczych oraz środki na kontynuowanie międzynarodowej współpracy naukowej.

Laureaci powracają do Polski z ośrodków w USA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Włoch, Grecji, Kanady i Szwajcarii. Dwuletnie subsydia wynoszą w obecnej edycji programu: w części stypendialnej – 36 tys. zł rocznie oraz w części na realizację projektu badawczego – 46 tys. zł rocznie. Stypendia zostaną dodatkowo podwyższone o środki uzyskane przez FNP z darowizn 1% podatku.

Do konkursu w tegorocznej edycji programu wpłynęło 78 wniosków. Dwudziestu pięciu kandydatów najwyżej ocenionych przez recenzentów zaproszono na rozmowy z komisją konkursową. Na podstawie wyników tych rozmów Zarząd FNP rozstrzygnął konkurs. Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom odbędzie się 6 października o godzinie 11 w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie.