StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2022/2023Publikacja nt. mechanizmów ...

Publikacja nt. mechanizmów naprawy DNA

12.09.2023

dr Bartłomiej Tomasik
dr Bartłomiej Tomasik

Doktor Bartłomiej Tomasik z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest współautorem artykułu pt. Dynamics of the DYNLL1–MRE11 complex regulate DNA end resection and recruitment of Shieldin to DSBs opublikowanego w czasopiśmie Nature Structural & Molecular Biology (IF=18,361). Praca opisuje nieznany dotąd mechanizm naprawy pęknięć dwuniciowych w DNA, w który zaangażowane są białka DYNLL1, MRE11 oraz kompleks białkowy Shieldin. Badacze zwracają uwagę na to, że opisany mechanizm może odgrywać istotną rolę u chorych leczonych inhibitorami PARP (polimeraz poli(ADP-rybozy)).

Artykuł powstał we współpracy z naukowcami z zespołu prof. Dipanjana Chowdhury’ego z Harvard Medical School oraz Dana-Farber Cancer Institute. Pracowałem w zespole Profesora w latach 2020-2021 w ramach stażu podoktorskiego realizowanego m.in. dzięki wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i programowi im. prof. Walczaka – wyjaśnia dr Bartłomiej Tomasik. – Moją rolą w powyższej pracy było przede wszystkim wytworzenie stabilnych linii komórkowych w oparciu o technikę CRISPR/Cas9, pozwalającą na selektywną edycję genomu.

Naukowiec naszej Uczelni jest współkoordynatorem zespołu badawczego IDUB zajmującego się biologicznymi i fizycznymi aspektami promieniowania jonizującego oraz ich przełożeniem na praktykę kliniczną. Grupa aktywnie poszukuje partnerów do dalszych działań naukowych. Osoby zainteresowane współpracą mogą uzyskać szczegółowe informacje drogą mailową, kontaktując się z dr. Bartłomiejem Tomasikiem pod adresem bartlomiej.tomasik@gumed.edu.pl.

fot. Paweł Sudara/GUMed