Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńKonferencja II Baltic Eye M...

Konferencja II Baltic Eye Meeting

Katedra i Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na czele z kierownik jednostki prof. Katarzyną Michalską-Małecką oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, szpital kliniczny GUMed są organizatorami konferencji Baltic Eye Meeting. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23 września 2023 r. w formie stacjonarnej w Radisson Hotel & Suites (ul. Chmielna 10, 80-748 Gdańsk).

Spotkanie przeznaczone jest dla lekarzy okulistów. W jego trakcie będą oni mieli okazję wysłuchać wykładów i dyskusji z udziałem ekspertów z Polski i zagranicy. Program naukowy konferencji będzie obejmował takie tematy jak choroby rogówki, chirurgia zaćmy i jaskra. Omówione zostaną także m.in. choroby siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem witrektomii oraz programów lekowych zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i cukrzycowego obrzęku plamki. W ramach wydarzenia odbędą się również wykłady honorowe oraz warsztaty.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia. Udział w spotkaniu jest płatny. Szczegółowe informacje wraz z programem wydarzenia i regulaminem uczestnictwa dostępne są na stronie Baltic Eye Meeting.

BALTIC_OpthaTherapy_A4_DRUK.pdf-6-e1685975423860-1024x944.png

Czas i miejsce:

2023-09-22; 2023-09-23

godziny podawane na bieżąco przez organizatora

Radisson Hotel & Suites (ul. Chmielna 10, 80-748 Gdańsk)